Zusammenfassung

måttlighet {Substantiv}
moderation · modesty · temperance · frugality · sobriety · moderateness

måttlig {Adjektiv}
moderate · light · continent · sparing · abstinent · frugal · abstemious

Alle Details

Synonyme

måttlighet: måtta

måttlig: lagom · lindrig · moderat

mehr (6)

Definition

måttlighet
det att vara måttlig spec. i fråga om förtäring (av alko...

bab.la Sprachen-Weltmeisterschaft 2016

ES
VS
JA
Te quiero 大好きです

Stimme für Deine Lieblingssprache

Schwedisch-Englisch Übersetzung für "måttlighet"

 

"måttlighet" Englisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-17 von 17

måttlighet {Substantiv}

måttlighet {u} (auch: moderation, sans)

moderation {Subst.}

Här bör dock tonvikten ligga på måttlighet och sunt förnuft, snarare än ideologi.

The emphasis here should be on moderation and good sense, however, rather than ideology.

I denna fråga beträffande skattelättnader vill jag iaktta måttlighet.

I would therefore like to show moderation in this matter of tax relief.

Låt oss ha ett synsätt som från början till slut präglas av måttlighet och ansvarstagande.

Let us take an approach to the beginning of the end that is characterised by moderation and responsibility.

Betoningen ligger på måttlighet och på så sätt kommer våra kostvanor och våra liv att bli mycket mer balanserade.

The emphasis is on moderation, and in this way our diets and lives will become more balanced.

Vi har accepterat måttlighet, uppnått balans, bekräftat vår företrädesrätt, uttryckt våra prioriteringar.

Indeed, we have accepted moderation, achieved a balance, reaffirmed our prerogatives, and expressed our priorities.

måttlighet {n} (auch: blygsamhet)

modesty {Subst.}

måttlighet {Subst.} (auch: absolutism, helnykterhet)

temperance {Subst.}

måttlighet {u} (auch: sparsamhet)

frugality {Subst.}

måttlighet {u} (auch: nykterhet, lugn)

sobriety {Subst.}

måttlighet {u} (auch: rimlighet, medelmåttighet, måttfullhet, skälighet)

moderateness {Subst.}

måttlig {Adjektiv}

måttlig {Adj.} (auch: återhållsam, sansad, billig, skälig)

moderate {Adj.}

Dessutom har forskarna upptäckt fördelarna med en måttlig vinkonsumtion.

Moreover, scientists have recognised the benefits of moderate consumption of wine.

Det är fullständigt onödigt att stigmatisera själva produkterna eller måttlig konsumtion.

There is no need to stigmatise the products themselves or moderate consumption.

Det finns därför goda skäl att anta att den övergripande inverkan på turismen kommer att bli måttlig.

There are therefore good reasons for thinking that the overall impact on tourism will be moderate.

Jag sade inte att det skulle bli en måttlig reaktion.

Well, I did not say that there would be a moderate response.

Löneutvecklingen har legat kvar på en måttlig nivå sedan sista kvartalet 2003, och den tendensen bör fortsätta.

Wage developments have remained moderate since the last quarter of 2003, and this trend should continue.

måttlig {Adj.} (auch: smidig, ljus, försiktig, varsam)

light {Adj.}

måttlig {Adj.} (auch: avhållsam)

continent {Adj.}

måttlig {Adj.} (auch: sparsam, knapp)

sparing {Adj.}

måttlig {Adj.} (auch: återhållsam, avhållsam, nykter)

abstinent {Adj.}

måttlig {Adj.} (auch: enkel, ekonomisk, sparsam)

frugal {Adj.}

Vi i parlamentet är väl medvetna om hur monetära glädjeskutt eller måttliga budgetar kan sluta: som dagar med rosor och vin.

We in this Parliament well know how monetary delights and budgetary frugality end: like days of wine and roses.

måttlig {Adj.} (auch: återhållsam, avhållsam, spartansk)

abstemious {Adj.}
 

Synonyme

Synonyme (Schwedisch) für "måttlighet":

Synonyme (Schwedisch) für "måttlig":

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "måttlighet" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Låt oss ha ett synsätt som från början till slut präglas av måttlighet och ansvarstagande.

Since then, Parliament has been bypassed and numerous amendments made through comitology.

Även i tider av måttlighet måste man betala sina elräkningar.

Even in times of austerity, you have to pay your electricity bills.

Herr ordförande! En sådan måttlighet som den i ordförandens svar uttryckte spartanerna i mitt land för länge sedan.

Mr President, brevity such as that of the President-in-Office's answers was characteristic of the Spartans in my country in ancient times.

Herr talman! Eftertanke, måttlighet och varsamhet är de tre ord som kännetecknar det utmärkta arbetet av Haarder som jag framför mina gratulationer till.

Mr President, I congratulate Mr Haarder whose excellent work I would describe as well-balanced, measured and well thought out.
 

Definition von måttlighet auf Schwedisch

mått`lighet {subst.}[måttligheten]
Orled: mått-lig-het-en
det att vara måttlig spec. i fråga om förtäring (av alkohol m.m.): måttlighetsförbrukare; måttlighetssupare
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. matelikhet
 

Definition von måttlig auf Schwedisch

mått`lig {adj.}[måttligt]
Orled: mått-lig
som håller sig inom ganska snäva gränser om företeelse som kan variera i omfattning, styrka e.d.: måttliga inkomster
Bet. nyanser:
a)spec. meteorol. (med exaktare innebörd): måttlig till frisk vind; måttlig till god sikt
b)ofta som förskönande omskrivning ringa: nöjet var högst måttligt; förslaget väckte måttlig entusiasm
c)om person måttfull i fråga om vana e.d.: måttlig rökare
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. mateliker
 

Neue Schwedisch-Englisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Probleme, die gesuchte Schwedisch-Englisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du noch einen weiteren Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Schwedisch-Englisch Übersetzung für das Wörterbuch eingeben.

SchwedischSchwedisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: speditör, förkrympt, tillverkad, eluttag, kommande

Ähnliche Wörter

Weitere Übersetzungen im bab.la Deutsch-Chinesisch Wörterbuch.