Schwedisch-Englisch Übersetzung für "kostnader"

SV kostnader Englisch Übersetzung

kostnader {n.Pl.}
kostnader {Pl}
kostnad {u}

SV kostnader
volume_up
{nur Plural}

kostnader (auch: utgifter)

Synonyme (Schwedisch) für "kostnad":

kostnad

Beispielsätze für "kostnader" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishMen man undviker onödiga kostnader och byråkrati för jordbrukare och djurägare.
This system delivers the highest standards of food safety and traceability.
SwedishDet är emellertid inte klart varifrån anslagen för dessa kostnader skall hämtas.
However, it is not clear where the resources to cover this new expenditure will come from.
SwedishDet är nödvändigt att uttryckligen identifiera vilka kostnader som utvidgningen redan haft.
Specifically, we need to identify current expenditure resulting from enlargement.
SwedishDet har tagit år, och det är synd eftersom så många kostnader har uppstått.
As we can see it has taken years, and that is a shame because so much damage has been done.
SwedishSlutresultatet av detta kommer att bli ökade kostnader för läkarvård och försämrad folkhälsa.
Let us be clear: patients have the right to move under certain circumstances.
SwedishDet är mer än hälften av den ursprungliga anmodan för administrativa kostnader på 5,2 procent.
This is more than half the original administrative request for an increase of 5.2%.
SwedishDe måste kunna varieras med hänsyn till olikheterna i kostnader mellan de två länderna i fråga.
We need to invent customs duties using new technologies with three characteristics.
Swedish- att kostnader för offentliga investeringar inte bör ingå i beräkningen av budgetunderskottet?
- public investment outlay should be excluded when calculating the deficit?
SwedishVi är medvetna om att klimatförändringsavtalet också medför kostnader för industrin.
I welcome the outcome of the Montreal negotiations, which were relatively successful in the end.
SwedishVi har länge stött en utveckling mot en assistentstadga och ersättningar av faktiska kostnader.
The Statute also means that all MEPs will receive the same level of salary from 2009.
SwedishDessa kostnader läggs ovanpå den statsskuld som redan är mycket hög.
This is in addition to the government debt, which is already very high.
SwedishAnser kommissionen att dessa kostnader är rimliga och försvarbara?
Does the Commission regard that as a reasonable and justifiable figure?
SwedishVälfärd är precis lika viktig som stabila priser, minskade kostnader och mindre budgetunderskott.
What we favour is the involvement of the social partners and European social dialogue.
SwedishNär det gäller kostnader kommer jag att säga det igen så att alla kan höra.
I hope that we will therefore reject the Commission proposal.
SwedishNi skulle därigenom hjälpa till att minska kostnader och byråkrati och öka rättssäkerheten.
The first of them is that – as I see it – Parliament holds fast to the one-stop-shop principle.
SwedishDet talar för högre effektivitet och lägre kostnader, samtidigt som gemenskapen kan påverka utbudet.
This is evidence of efficiency, better economy and Community preference.
SwedishJag skulle vilja fråga hur långt dessa planer har kommit och vilka kostnader som är knutna till detta.
I want to know what stage these plans are at and how much it all entails.
SwedishDe bör kompenseras för förlorade inkomster och ökade kostnader i samband med dessa leveranser.
Mr President, I should like to make a few comments on the report.
SwedishI dag är det svårt att få lån för att kunna finansiera dessa kostnader.
It is now difficult to get loans to make those expenditures.
SwedishVid förverkligandet kommer det säkerligen att leda till avsevärda kostnader i medlemsstaterna.
Its implementation will surely entail a considerable amount of expenditure in the Member States.