Zusammenfassung

kloster {Substantiv}
monastery · cloister · convent

kloster- {Adjektiv}
religious · monastic · cenobitic · coenobitic · cenobitical · coenobitical

Alle Details

Definition

kloster
byggnadskomplex för ett samfund munkar eller nunnor med kyr...

Praktikumsangebote im Ausland für Deutsch Muttersprachler

Schwedisch-Englisch Übersetzung für "kloster"

 

"kloster" Englisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-29 von 29

kloster {Substantiv}

kloster {n} [Rel.]

monastery {Subst.} [Rel.]

Nyligen arresterades ytterligare några personer inne i redemptoristernas kloster i Thai Ha.

Recently, there were further arrests in the grounds of the Redemptorist monastery in Thai Ha.

Hey, Kate ringde precis från kloster utgrävningen.

Kate just called from the monastery dig.

I går tog jag upp en fråga som vår "överordnade " - eftersom jag betraktar er som en munk i detta kloster - bedömde som ett personligt uttalande.

Yesterday I raised a question which our 'Superior' - because I consider you a monk of this monastery - judged to be a personal matter.

I går tog jag upp en fråga som vår " överordnade " - eftersom jag betraktar er som en munk i detta kloster - bedömde som ett personligt uttalande.

Yesterday I raised a question which our 'Superior ' - because I consider you a monk of this monastery - judged to be a personal matter.

Herr Sócrates! Jag betvivlar inte att ni är nöjd med ert ordförandeskap och med att ni i torsdags fick detta fördrag undertecknat i ett magnifikt kloster i Lissabon.

Mr Sócrates, I have no doubt you are delighted with your Presidency and the fact that last Thursday you got this Treaty signed in that magnificent monastery in Lisbon.

kloster {n}

cloister {Subst.}

kloster (för kvinnor) {n} [Rel.]

convent {Subst.} [Rel.]

kloster- {Adjektiv}

kloster- {Adj.} (auch: samvetsgrann, noga, from, gudfruktig)

religious {Adj.}

Ideella krafter - kyrkor, kloster, asylorganisationer och privata nätverk som bistår asylsökande - hotas med straff.

Non-profit-making organisations - churches, religious orders, asylum organisations and private networks which support asylum seekers - are threatened with penalties.

Vi måste verkligen fördöma att över 300 munkar och nunnor från två kloster tvingats ge sig av till följd av våld, och att religiösa samfund fortsätter att trakasseras.

We really have to condemn the fact that more than 300 monks and nuns from two monasteries had to leave as a result of violence and that religious communities are continually being harassed.

kloster- {Adj.} (auch: klosteraktig)

monastic {Adj.}

kloster- {Adj.} [Rel.]

cenobitic {Adj.} [Rel.]

kloster- {Adj.} [Rel.]

coenobitic {Adj.} [Rel.]

kloster- {Adj.} [Rel.]

cenobitical {Adj.} [Rel.]

kloster- {Adj.} [Rel.]

coenobitical {Adj.} [Rel.]
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "kloster" auf Englisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "kloster" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Och hon kommer att visa familjen hur vacker slätten är ut mot Vreta Kloster.

And she intends to show the family how beautiful the plain is towards Vreta Kloster.

Nästan alla landets kloster, en gång över 6 500 till antalet, ligger nu i ruiner.

Nearly all of the country’s monasteries, which once numbered over 6 500, are in ruins.

Hem, kyrkor och kloster i kristna samhällen plundras och förstörs.

Homes, churches and monasteries in Christian communities are being ransacked and destroyed.

Gamla kyrkor och kloster förfaller eller har aktivt förstörts.

Old churches and monasteries fall into ruin or are deliberately destroyed.

När är det dags att införa obligatorisk samundervisning för kvinnor och män i våra kloster?

When will monasteries and convents be forced to be mixed?

Genom åren har 520 kristna kyrkor och kloster systematiskt förstörts och ersatts av minareter.

Over the years, 520 Christian churches and monasteries have been systematically destroyed and replaced by minarets.

Gamla kyrkor och kloster förfaller eller har aktivt förstörts.

What is the Dutch Presidency going to do?

De irländska munkarna färdades genom Europa och byggde upp kristna kloster på så avlägsna platser som Island och Ukraina.

The Irish monks travelled throughout Europe establishing Christian monasteries in such far-flung places as Iceland and Ukraine.

Nästan alla landets kloster, en gång över 6 500 till antalet, ligger nu i ruiner.

I consider the Dalai Lama to be a tremendously honourable man and I would be very honoured if he were to come to speak in this House.

Nu är vi här igen, den här gången för att försöka uppmärksamma den ”patriotiska undervisningskampanj” som pågår i tibetanska kloster.

Once again we are here, this time to seek to highlight the ‘patriotic education’ campaign conducted in Tibetan monasteries.

Det har blivit en vanlig metod att skicka in armén i tibetanska kloster under förevändning att man letar efter vapen och terrorister.

Sending the army into Tibetan monasteries on the pretext of looking for arms and terrorists has become a regular practice.

Kloster för skitstövlar.

Monastety for punk-ass creeps.

Fram till slutet av förra veckan hade 26 människor dödats, 41 kyrkor förstörts, fyra kloster satts i brand och många kristna hem ödelagts.

By the end of last week, this had left 26 people dead, with 41 churches destroyed, four monasteries in flames and many Christian homes in ruins.

Nu är vi här igen, den här gången för att försöka uppmärksamma den ” patriotiska undervisningskampanj ” som pågår i tibetanska kloster.

I hope that we will not leave it at that, but that the worries and needs of the weakest members of our society will continue to spur us into action.

Det bör också nämnas att av de över 3 000 buddistiska kloster som förr fanns i Tibet finns idag endast ett dussintal kvar.

It is also worth mentioning in passing that only a dozen or so of the over 3 000 Buddhist monasteries that were once found in Tibet are still in existence.

Det handlar trots allt om en kristen minoritet vars historiska rötter i Irak kan spåras ända till det första århundradet e.Kr. och innefattar världens äldsta kyrkor och kloster.

After all, this is a Christian minority whose historical roots in Iraq can be traced back to the 1st century AD and include the world's oldest churches and monasteries.

En grupp som inte nämns är manliga och kvinnliga kloster, med andra ord missionärer som antingen utför volontärarbete runtom i världen eller organiserar och underlättar sådant arbete.

One group not mentioned here are male and female convents, missionaries who either do voluntary work around the world or organise and promote such work.

I det cypriotiska territoriet som ockuperas av den turkiska armén har över 500 kristna kyrkor och kloster förstörts och hundratals kristna kyrkogårdar skändats.

In Turkish-Army-occupied Cypriot territory, more than 500 Christian churches and monasteries have been subjected to destruction and hundreds of Christian cemeteries have been desecrated.

Hittills har mer än en miljon tibetaner dött till följd av hunger, tortyr och avrättning, och mer än tre fjärdedelar av deras helgedomar, tempel och kloster har systematiskt förstörts.

To date, over a million Tibetans have died as a result of hunger, torture and execution, and over three-quarters of their shrines, temples and monasteries have been systematically destroyed.
 

Definition von kloster auf Schwedisch

kloster [klås´-] {subst.}[klostret, plur. kloster, best. plur. klostren el. klosterna]
Orled: klostr-et
byggnadskomplex för ett samfund munkar eller nunnor med kyrka, bostadsrum, ekonomibyggnader etc.: klosterbibliotek; klosterkyrka; klosterruin; klosterskola; klosterträdgård; gråbrödrakloster; nunnekloster; ett medeltida kloster
Bet. nyanser:
a)ofta med tonvikt på gemenskapen av de människor som bor tillsammans: klosterliv; klosterlydnad; gå i kloster
b)bildligt med tonvikt på avskildhet m.m.: flickpensionen var rena klostret
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. kloster; av lågty. kloster med samma bet.; ur lat. claustrum 'lås; stängsel; avspärrning; innesluten plats'
 

Neue Schwedisch-Englisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Probleme, die gesuchte Schwedisch-Englisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du noch einen weiteren Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Schwedisch-Englisch Übersetzung für das Wörterbuch eingeben.

SchwedischSchwedisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Ähnliche Wörter

Schaue im Polnisch-Deutsch Wörterbuch von bab.la vorbei.