Schwedisch-Englisch Übersetzung für "jag har"

SV jag har Englisch Übersetzung

jag har {Vb.}
EN

SV jag har
play_circle_outline
{Verb}

jag har
Jag har en mycket bra valmöjlighet. Jag har ett filter, jag har en knapp som heter radera.
I have a very good option: I have a filter, I have a delete button.
Ledamot Mombaur, jag har inte bifallit Atkins begäran, jag har bara noterat den.
Mr Mombaur, I have not granted Mr Atkins' request: I have simply taken note of it.
Jag har läst rapporten och jag har talat med många om rapporten på båda sidor.
I have read the report and I have spoken to many about the report on both sides.

Ähnliche Übersetzungen für "jag har" auf Englisch

jag Substantiv
English
jag Pronomen
English
har- Adjektiv
English
har Verb
English
fetma Substantiv
avkomma Substantiv
slampa Substantiv
yra Substantiv
English
yra Verb
fradga Substantiv
fradga Verb
English
krampa Substantiv
hicka Substantiv
English
hicka Verb
stäva Substantiv
fattas Adjektiv
English
fattas Verb
English
mogna Adjektiv
English
mogna Verb
himla Adjektiv
himla Verb
kila Verb
fajtas Verb
English
ha Verb
lyckas Verb
enas Verb
saknas Verb
English
ingå Verb
minnas Verb
misslyckas Verb
stå upp Verb
ses Verb
English
närma Verb
inge Verb
förbli Verb
komma ihåg Verb
avundas Verb
kvarstå Verb
synas Verb
låtsas Verb
pågå Verb
umgås Verb
hämnas Verb
brottas Verb
trivas Verb
English
svettas Verb
framgå Verb
English
tyckas Verb
mötas Verb
deltaga Verb
glädjas Verb
fördriva Verb
frodas Verb
trängas Verb
ryktas Verb
retas Verb
ebba Verb
English
rymmas Verb
English
krya Verb
bliva Verb
English
utspelas Verb
svalla Verb
vina Verb
säcka ihop Verb
English
glimma Verb
sippra Verb
susa Verb
gny Verb
stickas Verb
svikta Verb
ryka Verb
knoppas Verb
infalla Verb
framkomma Verb
tillta Verb
huttra Verb
English
krevera Verb
English
bitas Verb
English
storkna Verb
fingra Verb
kivas Verb
implodera Verb
English
slinta Verb
English
överfalla Verb
stinka Verb
omkomma Verb
English
morra Verb
treva Verb
English
grisa Verb
vetta Verb
avvara Verb
undvara Verb
English
stålsätta Verb
English
tjockna Verb
English
yvas Verb
English
borga Verb
English
residera Verb
English
stalla Verb
English
hymla Verb
mulna Verb
English
inandas Verb
English
svida Verb
English
vimla Verb
English
förolyckas Verb
English
hagla Verb
förbarma Verb
English
råkas Verb
English
väsnas Verb
English
trassla Verb
English
dagas Verb
English
antecipera Verb
dväljas Verb
nagelfara Verb
träla Verb
föråldras Verb
English
plira Verb
dunsa Verb
kikna Verb
English
bågna Verb
duggregna Verb
English
sjappa Verb
korrodera Verb
English
vederfaras Verb
English
glesna Verb
English
rulta Verb
English
glimra Verb
English
ihågkomma Verb
bravera Verb
English
blygas Verb
English
moussera Verb
martera Verb
English
kollapsa Verb
försonas Verb
tillstå Verb
English
skämmas Verb
pösa Verb
zlatanera Verb
mynna Verb
väja Verb
frilansa Verb
varda Verb
murkna Verb
stormtrivas Verb
English
forsa Verb
gneta Verb
English
vantrivas Verb
spritta Verb
förfäras Verb
våras Verb
täckas Verb
English
praoa Verb
English
jävlas Verb
English
artas Verb
English
hjula Verb
utebli Verb
kvitta Verb
English
pyra Verb
hövas Verb
English
hår Substantiv
English
hår- Adjektiv
English
här Substantiv
English
här Adverb
English

Beispielsätze für "jag har" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishJag har förlorat 100 000 euro.”
She told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.
SwedishDärför har jag lyssnat mycket noggrant till era kommentarer på den här punkten.
That is why I have been listening very carefully to your comments on this point.
SwedishSom medborgare har jag rätt att ge uttryck för mina synpunkter på mitt eget land.
As a citizen, I have the right to express my point of view about my own country.
SwedishJag har ännu inte sett brevet från de irländska myndigheterna.
   . Madam President, I have not yet seen the letter from the Irish authorities.
SwedishTyvärr är min kollega, Richard Balfe, som jag har största respekt för, inte här.
Unfortunately, my fellow Member, Mr Balfe, whom I greatly respect, is not here.
SwedishEftersom jag tror på detta slags Europa har jag röstat för Katiforis betänkande.
I voted in favour of the report by Mr Katiforis because I believe in this Europe.
SwedishJag har lyssnat mycket noggrannt på båda sidor och på många olika intressenter.
I have listened very carefully to both sides and to many different stakeholders.
SwedishJag har röstat för betänkandet, men emot de bifallna ändringsförslagen 1 och 2.
I have voted in favour of the report but against approved Amendment Nos 1 and 2.
SwedishJag tror att vi har utvecklat denna fråga tillräckligt och att allt har retts ut.
I think we have spent enough time on this point and everything has been decided.
SwedishJag har kontaktats av många djurskyddsgrupper som är mycket bekymrade över detta.
Many animal welfare groups that are very concerned about this have contacted me.
SwedishSom exempel har jag åberopat precis det ni nämnde, nämligen trafikföreskrifterna.
I have cited as an example the very case you mentioned, namely the highway code.
Swedish(EN) Jag har fem minuter för PPE-DE-gruppen, så kan jag få säga mina sista ord?
I have five minutes for the PPE-DE Group, so could I just say my last few words?
SwedishAlltsedan dess har jag vägletts av den gemensamma europeiska jordbrukspolitiken.
Ever since then, I have been guided by the common European agricultural policy.
SwedishJag har också hört flera kommentarer om framstegen för minskningen på 30 procent.
I have also heard a number of comments about the progression to a 30% reduction.
Swedish. - (LV) Jag har varit i kontakt med biodlarorganisationer i Lettland.
in writing. - (LV) I have been in touch with beekeeping organisations in Latvia.
SwedishJag har ett halvt dussin liknande brev, som jag inte ska tvinga er att lyssna på.
I have half a dozen letters like that, which I shall not force you to listen to.
SwedishSituationer som den som jag har beskrivit inträffar i alla fall inte i Bryssel.
After all, situations such as the one I have described do not arise in Brussels.
SwedishJag har bara tre kommentarer, eftersom mycket redan har sagts här under debatten.
I have only three comments, since much has been said here already in the debate.