Täglich Artikel rund um Sprachen auf LexioPhiles

Schwedisch-Englisch Übersetzung für "jag har"

 

"jag har" Englisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-21 von 18205

jag har {Verb}

jag har {Vb.}

I have {Vb.}

Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”

She told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.

Det är i detta syfte jag har arbetat i nära samarbete med kommissionen och rådet.

It is to this end that I have worked closely with the Commission and the Council.

Ni kan lägga ned er ordförandeklubba nu, herr talman, för jag har avslutat i tid.

You can put your gavel down now, Mr President, because I have finished on time.

   . – Fru talman! Jag har ännu inte sett brevet från de irländska myndigheterna.

   . Madam President, I have not yet seen the letter from the Irish authorities.

   – Jag har i kompletterande frågor blivit ifrågasatt på två väsentliga punkter.

   . I have been questioned on two substantive points in supplementary questions.
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "jag har" auf Englisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "jag har" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Rörande kategori 5 är texten helt tydlig och jag har inga kommentarer till den.

On Category 5 the text is quite explicit and I do not have to say anything on it.

Jag har kontaktats av många djurskyddsgrupper som är mycket bekymrade över detta.

Many animal welfare groups that are very concerned about this have contacted me.

Av följande orsaker har jag röstat emot ett exportförbud för starkare cigaretter:

I voted against an export ban on stronger cigarettes for the following reasons:

Jag ser det här som ett tillfälle för er att aktivt engagera de tio nya staterna.

I should like to point out that these ten Member States also have great wealth.

Det var ett möte som ägde rum i slutet av augusti, har jag för mig, i New York.

As far as I remember, this meeting took place in New York at the end of August.

Och till detta, herr kommissionär, det är jag säker på, har vi ert aktiva stöd.

And, to this end, Mr Commissioner, I am sure we can count on your active support.

Tyvärr är min kollega, Richard Balfe, som jag har största respekt för, inte här.

Unfortunately, my fellow Member, Mr Balfe, whom I greatly respect, is not here.

Jag har ännu inte några konkreta siffror men det kan röra sig om många dödsoffer.

I do not yet have any specific figures, but we may have to deal with many deaths.

Jag har för närvarande kontakt med medarbetarna på Dell om just den här frågan.

I am involved with the workers at Dell and that particular issue at the moment.

Jag har haft möjlighet att uttrycka vår medkänsla och solidaritet och att lyssna.

We have had the opportunity to express our sympathy and solidarity and to listen.

Jag har ändå hopp om att det kommer att fungera. Vi måste också vara realistiska.

Nonetheless, I hope that that will work but we are going to have to be realistic.

Det är riktigt, och jag är tacksam att jag här får tillfälle att klargöra frågan.

That is correct. Thank you for giving me the opportunity to clear this matter up.

Jag har själv sett i en av våra tidningar att man kallar bomberna för " Monica" .

I even saw in one of our newspapers that they were calling the missiles 'Monica'.

De kommentarer jag vill göra i dag har mer att göra med den allmänna situationen.

The points I would like to make today have more to do with the general situation.

Eftersom jag tror på detta slags Europa har jag röstat för Katiforis betänkande.

I voted in favour of the report by Mr Katiforis because I believe in this Europe.

Jag säger specifikt ”diskutera”, eftersom jag inte heller ännu har alla svaren.

I specifically say 'discuss', because I do not have all the answers yet either.

Jag tror att vi har utvecklat denna fråga tillräckligt och att allt har retts ut.

I think we have spent enough time on this point and everything has been decided.

Jag måste avbryta er här, eftersom detta inte alls är ett personligt uttalande.

   – I must cut you off there, because this is not a personal statement at all.

Jag tänker i det här läget inte komma med några föreläsningar ur tysk synvinkel.

I do not want to give any lectures from a German point of view in this situation.

Jag röstade för den här resolutionen om EU:s jordbruk och internationell handel.

I voted in favour of this resolution on EU agriculture and international trade.
 

Neue Schwedisch-Englisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Probleme, die gesuchte Schwedisch-Englisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du noch einen weiteren Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Schwedisch-Englisch Übersetzung für das Wörterbuch eingeben.

SchwedischSchwedisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Ähnliche Wörter

jack · jacka · jackpott · jackpropp · jacuzzi · jadå · jade · jadegrön · jädrar · jag · jag-har · jaga · jagad · jagande · jagar · jagare · jägare-samlare · jägarexamen · jägmästare · jagmedvetande · jaguar

Im Chinesisch-Deutsch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.