Produktives Nichtstun:

Spiel Memorize!

Schwedisch-Englisch Übersetzung für "jag har"

 

"jag har" Englisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-21 von 18283

jag har {Verb}

jag har {Vb.}

I have {Vb.}

Jag har lämnat över vitboken till medborgare och frågat dem vad de anser om den.

I have handed out this White Paper and asked our citizens what they think of it.

Jag har även utarbetat en rad rekommendationer för att främja pluralism inom EU.

I have also drawn up a series of recommendations to promote pluralism in Europe.

Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”

She told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.

Situationer som den som jag har beskrivit inträffar i alla fall inte i Bryssel.

After all, situations such as the one I have described do not arise in Brussels.

De ledamöter jag har valt ut är Philip Bushill-Matthews och Silvia-Adriana Ţicău.

The Members I have selected are Philip Bushill-Matthews and Silvia-Adriana Ţicău.
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "jag har" auf Englisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "jag har" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Jag har fört fram exempel som exempelvis gentekniskt framställt tillväxthormon.

I gave the example of growth hormones produced by means of genetic engineering.

Jag har kommit överens med generalsekreteraren om att få en enminutsförklaring.

Mr President, there are 90 of us who, as MEPs, have signed a motion of censure...

Rörande kategori 5 är texten helt tydlig och jag har inga kommentarer till den.

On Category 5 the text is quite explicit and I do not have to say anything on it.

Jag har kontaktats av många djurskyddsgrupper som är mycket bekymrade över detta.

Many animal welfare groups that are very concerned about this have contacted me.

Av följande orsaker har jag röstat emot ett exportförbud för starkare cigaretter:

I voted against an export ban on stronger cigarettes for the following reasons:

Jag ser det här som ett tillfälle för er att aktivt engagera de tio nya staterna.

I should like to point out that these ten Member States also have great wealth.

Det var ett möte som ägde rum i slutet av augusti, har jag för mig, i New York.

As far as I remember, this meeting took place in New York at the end of August.

Och till detta, herr kommissionär, det är jag säker på, har vi ert aktiva stöd.

And, to this end, Mr Commissioner, I am sure we can count on your active support.

Jag har för närvarande kontakt med medarbetarna på Dell om just den här frågan.

I am involved with the workers at Dell and that particular issue at the moment.

Jag har ännu inte några konkreta siffror men det kan röra sig om många dödsoffer.

I do not yet have any specific figures, but we may have to deal with many deaths.

Tyvärr är min kollega, Richard Balfe, som jag har största respekt för, inte här.

Unfortunately, my fellow Member, Mr Balfe, whom I greatly respect, is not here.

Jag har haft möjlighet att uttrycka vår medkänsla och solidaritet och att lyssna.

We have had the opportunity to express our sympathy and solidarity and to listen.

Jag har ändå hopp om att det kommer att fungera. Vi måste också vara realistiska.

Nonetheless, I hope that that will work but we are going to have to be realistic.

Det är riktigt, och jag är tacksam att jag här får tillfälle att klargöra frågan.

That is correct. Thank you for giving me the opportunity to clear this matter up.

Jag har själv sett i en av våra tidningar att man kallar bomberna för " Monica" .

I even saw in one of our newspapers that they were calling the missiles 'Monica'.

De kommentarer jag vill göra i dag har mer att göra med den allmänna situationen.

The points I would like to make today have more to do with the general situation.

Eftersom jag tror på detta slags Europa har jag röstat för Katiforis betänkande.

I voted in favour of the report by Mr Katiforis because I believe in this Europe.

Jag säger specifikt ”diskutera”, eftersom jag inte heller ännu har alla svaren.

I specifically say 'discuss', because I do not have all the answers yet either.

Jag tror att vi har utvecklat denna fråga tillräckligt och att allt har retts ut.

I think we have spent enough time on this point and everything has been decided.

Jag måste avbryta er här, eftersom detta inte alls är ett personligt uttalande.

   – I must cut you off there, because this is not a personal statement at all.
 

Forum-Ergebnisse

"jag har" Übersetzung - Forum-Ergebnisse

 

Neue Schwedisch-Englisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Probleme, die gesuchte Schwedisch-Englisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du noch einen weiteren Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Schwedisch-Englisch Übersetzung für das Wörterbuch eingeben.

SchwedischSchwedisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: laddhybrid, fuktighetskräm, oäkta karettsköldpadda, Institutet för språk och folkminnen, klarspråk

Ähnliche Wörter

ja-röst · ja-sida · jabba · jack · jacka · jackpropp · jacuzzi · jade · jadegrön · jag · jag-har · jaga · jagad · jagande · jagar · jagare · jägare-samlare · jägarexamen · jägmästare · jaguar · jaha

Im Deutsch-Schwedisch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.