Zusammenfassung

fåfänga {Substantiv}
vanity · ego · amour-propre

fåfäng {Adjektiv}
vain · fond

Alle Details

Synonyme

fåfäng: egenkär · kokett · självfixerad

mehr (6)

Definition

fåfänga
överdriven omsorg om sitt utseende eller sitt anseende

bab.la Sprachen-Weltmeisterschaft 2016

ES
VS
JA
Te quiero 大好きです

Stimme für Deine Lieblingssprache

Schwedisch-Englisch Übersetzung für "fåfänga"

 

"fåfänga" Englisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-16 von 16

fåfänga {Substantiv}

fåfänga {u} (auch: intighet, flärd)

vanity {Subst.}

Det handlar om människans fåfänga, och det är en helt annan sak.

It also has to do with human vanity, and this is quite a different matter.

Detta förslag sätter djurs välbefinnande före människors fåfänga, men aldrig före människors hälsa.

This proposal puts animal welfare above human vanity, but never above human health.

Det kritiseras inte ständigt på grund av nationell fåfänga.

It is not constantly being denounced on the basis of national vanity.

Våra globala partner kommer dessutom att försöka utnyttja EU:s bristande enighet och EU-ledarnas fåfänga.

Our global partners, moreover, will seek to exploit the EU's lack of unity and the vanity of its leaders.

En strävan efter att spela en viktig roll, fåfänga?

Is this a desire on his part to play a leading role; vanity?

fåfänga {u} (auch: egoism)

ego {Subst.}

Er fåfänga kommer att smickras, men det kommer varje månad att resultera i sjuttontusen fler arbetslösa, precis som i Frankrike förra månaden.

Your ego will be flattered, but the result will be seventeen thousand more unemployed each month, as happened again in France last month.

fåfänga {u} (auch: självkärlek)

amour-propre (from French) {Subst.}

fåfäng {Adjektiv}

fåfäng {Adj.} (auch: egenkär)

vain {Adj.}

Låt oss sluta gräla om hur mycket som bör satsas på det ena eller andra projektet eller initiativet i fåfäng strävan efter Lissabonmålen.

Let us stop arguing about how much should be spent on this or that project or initiative in vain pursuit of the Lisbon Agenda.

Jag kan därför inte stödja det betänkande som har blivit en fåfäng historia som inte tar hänsyn till hur situationen verkligen ser ut.

I am therefore unable to support a report that has turned into a vain exercise, since it fails to take account of the reality of the situation.

Vi behöver se tillbaka till 1990-talet då det stod klart att vår förhoppning att Ungerns ekonomi skulle bli självständig genom demokratins införande var fåfäng.

We need to go back in time to the 1990s, when it became clear that our hope - that our economy in Hungary would also become independent in this democracy - was in vain.

fåfäng {Adj.} (auch: förtjust, daltande, kärleksfull, öm)

fond {Adj.}
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Schwedisch) für "fåfäng":

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "fåfänga" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Abitbol talade om? en kommissionsledamots fåfänga?.

Mr Abitbol talked of the 'orgueil blessé d'un commissaire européen '.

Abitbol talade om ?en kommissionsledamots fåfänga?.

Mr Abitbol talked of the 'orgueil blessé d'un commissaire européen'.

Uppriktigt sagt anser jag inte att det handlar om någon särskild fåfänga, och inte heller om några? blessyrer?.

Quite frankly, I do not believe it is a matter of any particular orgueil, nor that it has received blessures.

Uppriktigt sagt anser jag inte att det handlar om någon särskild fåfänga, och inte heller om några ?blessyrer?.

Quite frankly, I do not believe it is a matter of any particular orgueil, nor that it has received blessures.

Skulle inte detta vara ett utslag av fåfänga?

Would this not be a sin of conceit?

Det är hög tid att Europa erkänner detta geopolitiska begrepp genom att snabbt sluta upp med sina inkvisitoriska fåfänga kampanjer.

It is high time that Europe admits this geopolitical feature by quickly ceasing its futile inquisitorial campaigns.

Vi när den kanske fåfänga förhoppningen om att fria val skall hållas 2005 och att en regering som har legitimitet hos befolkningen bildas.

We live in the – perhaps illusory – hope that, in 2005, free elections will be held and a government enjoying popular legitimacy will be formed.

Annars kommer vi att göra ett fåfängt försök och, liksom Ortega y Gasset just sade leder fåfänga försök till melankoli och, inom politiken, till opposition.

Otherwise we will be making a futile effort and, as Mr Ortega y Gasset was just saying, futile effort leads to melancholy and - in politics - to opposition.

Herr ordförande! Efter drygt fyrtio års fåfänga försök befinner vi oss idag åter vid utgångspunkten.

Mr President, after efforts that have lasted forty years and more and that have proved to be exercises in futility, we now find ourselves once again on the starting blocks.

Jag är en av dem som tror att det verkliga svaret på människors desperation eller fåfänga drömmar självklart inte är att stänga våra dörrar eller agera brutalt och omänskligt.

I am one of those people who believe that the real answer to the desperation or futile hopes of human beings is obviously not to close our doors or to act brutally or inhumanely.

Utskottet har inriktat sig på några fåfänga frågor som framförts av industrin, såsom den om möjliga hälsofördelar med nya produkter, vilka de sade kunde omklassificeras som läkemedel.

The Committee has addressed some spurious issues put up by the industry, such as that of the possible health benefits from new products, which they said could be reclassified as pharmaceuticals.
 

Definition von fåfänga auf Schwedisch

få`fänga {subst.}[fåfängan]
Orled: få--fäng-an
överdriven omsorg om sitt utseende eller sitt anseende: hennes fåfänga drev henne till att ständigt köpa nya kläder; bitterhet och sårad fåfänga; det smickrade hans fåfänga att det stod "direktör" på kuvertet
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. fafänga
 

Definition von fåfäng auf Schwedisch

få`fäng {adj.}[fåfängt]
Orled: få--fäng
1överdrivet mån om sitt yttre eller sitt anseende : hon hade börjat klä upp sig, blivit fåfäng med kläder och kosmetika
Bet. nyans: om handling o.d.: hans fåfänga uppträdande
Hist.: sedan 1807; fornsv. fafänger 'sysslolös; fruktlös', eg. 'som får (förvärvar) föga'
2som inte har möjlighet att lyckas : hans fåfänga försök att dölja sin ålder; fåfänga försök att fly; en fåfäng längtan
Bet. nyans: som inte ger önskat resultat: två års fåfäng möda
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid
 

Neue Schwedisch-Englisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Probleme, die gesuchte Schwedisch-Englisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du noch einen weiteren Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Schwedisch-Englisch Übersetzung für das Wörterbuch eingeben.

SchwedischSchwedisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: speditör, förkrympt, tillverkad, eluttag, kommande

Ähnliche Wörter

Noch mehr Übersetzungen im Deutsch-Türkisch Wörterbuch von bab.la.