Schwedisch-Englisch Übersetzung für "elak"

SV elak Englisch Übersetzung

SV elak
volume_up
{Adjektiv}

elak (auch: ond, arg, sur, ilsken)
volume_up
angry {Adj.}
elak (auch: skadlig, felaktig, dålig, grym)
volume_up
bad {Adj.}
Han kunde ta order från den talande valnöten så det inte är jag som är elak.
He could take his orders from the talking walnut, so it wouldn't be my bad thing.
och Spencer att han är elak.
Spencer sa att han är elak.
elak (auch: spydig)
volume_up
bitchy {Adj.}
elak (auch: grym, svår, smärtsam, hård)
volume_up
cruel {Adj.}
De måste bli stoppade för detta är en elak fars.
They need to be stopped because this is a cruel farce.
Det är en elak fars.
När jag sedan berättade att den handlar om den elaka spanjoren menade de att detta var ett fotbollsproblem.
When I then said to them, 'and they talk about the cruel Spaniard', they said, 'that is a football problem'.
elak (auch: olycklig, skadlig, ond, hemsk)
volume_up
evil {Adj.}
När man ser på detta betänkande skulle vilken elak diktator från förra seklet som helst ha varit stolt över att ha Richard Corbett vid sin sida.
Looking at this report, any evil dictator from the last century would have been proud to have Mr Corbett by their side.
De är så onda, de är så elaka - det är så här de är."
They're so evil, they're so mean -- this is what they're about."
Det som oroar mig i debatten om främjandet av god förvaltning i skattefrågor är att vi inte längre ser våra egna utgifter, utan i stället bara talar om elaka skattebedragare.
What bothers me in this debate on the promotion of good governance in tax matters is the fact that we are not looking at our own spending, but simply talking about evil tax fraudsters.
elak (auch: sjuk, ondskefull)
volume_up
ill {Adj.}
Men det är elakt, ondskefullt, helt samvetslöst -- Jag mår bra, sitt kvar -- spelet dessa personer spelar.
But it is a cruel, vicious, absolutely conscienceless -- I'll be all right, keep your seats (Laughter) -- game that these people play.
elak (auch: skadlig, ond, ondsint, illvillig)
Jag beundrar det mod - om jag skall vara elak, skulle jag säga arrogansen - hos dem som tror att det finns god och dålig choklad.
I admire the courage - if I were to be malicious I should call it arrogance - of those who believe that there is good and bad chocolate.
Jag har en litet elak tanke: vad kommer att hända med de små försök till nationell protektionism som vi har sett prov på under de senaste åren?
A malicious thought has come to me: what will become of the petty national protectionist behaviour which we have witnessed in recent years?
Som parlamentets talman vägrar jag att tillåta att vårt arbete spårar ur på grund av elaka eller ogrundade rykten eller fördomar från vilka som helst källor internt eller externt.
As President of this House I refuse to allow our work to be derailed by malicious or unsubstantiated rumour or prejudice from whatever source within or without.
elak (auch: grym, ond, ondskefull, skändlig)
elak (auch: dålig, simpel, enkel, ringa)
volume_up
mean {Adj.}
Nej, för att han var en elak, full jävel.
It's because he was a mean, drunk son of a bitch.
Som att Josh tyckte att jag var elak gjorde mig bekymrad.
Like Josh thinking I was mean was making me postal.
Jag är en ond, elak, blöjbytande maskin.
elak (auch: skadlig, illasinnad, nyckfull, skälmsk)
Om jag får vara en smula elak, undrar man hur mycket valuta för pengarna Telefónica kommer att få för Martin Bangemann.
If I can be slightly mischievous, one wonders just how much value for money Telefónica will get out of Martin Bangemann.
elak (auch: besvärlig, dum, stygg, äcklig)
volume_up
nasty {Adj.}
Är det där något slags ”snälla kontra elaka polisen-inställning” till Syrien?
Is that a sort of 'nice cop, nasty cop' approach to Syria?
Vi är, på det hela taget, mycket mindre elaka än vad man i allmänhet beskriver oss som.
All in all, we are not nearly as nasty as people say we are.
Sméagol hatar elaka hober.
elak (auch: dum, stygg, oanständig, snuskig)
Du är en elak liten robot.
elak (auch: grym)
Jag är emellertid rädd för att under de inställsamma tekniska framstegen gömmer sig de elaka filosofiska undantagen.
However, I fear that other more sinister attitudes are lurking beneath these technical concessions.
elak (auch: ond, ondskefull, illvillig, oförsonlig)
elak (auch: brutal, ond, ondskefull, illvillig)
Men det är elakt, ondskefullt, helt samvetslöst -- Jag mår bra, sitt kvar -- spelet dessa personer spelar.
But it is a cruel, vicious, absolutely conscienceless -- I'll be all right, keep your seats (Laughter) -- game that these people play.
elak (auch: otrevlig)
elak (auch: bitchig)
elak (auch: snål, gnällig, gniden)
elak
elak (auch: ohövlig, högdragen, spotsk)
elak (auch: frostig, kylig, frost-)
volume_up
frosty {Adj.}
elak (auch: grym, brysk, dyster, fast)
volume_up
grim {Adj.}
elak (auch: hjärtlös, okänslig, känslokall)
elak (auch: skoningslös, obarmhärtig, utan förbarmande)
elak (auch: ironisk, hånfull, sardonisk)
elak (auch: envis, arg, fast, säker)
elak (auch: aggressiv, arg, sur, snarstucken)
elak (auch: ohyfsad, otrevlig, oartig, nedlåtande)
elak (auch: ovänlig)
volume_up
unkind {Adj.}
Jag är elak. Jag tror säkert att ledamöterna faktiskt förstår vad våra väljare vill och vad de tycker om EU.
I am being unkind; I guess Members in this place do understand what our electors want and how they feel about Europe.
elak (auch: spänd, nervös, stel, spänn)
elak (auch: bitter, hätsk, giftig)
volume_up
virulent {Adj.} [übertr.]

trending_flat
"som lätt blir arg"

elak (auch: lättretad, butter, argsint, retlig)

trending_flat
"som vill andra människor illa"

elak (auch: stygg, toppen, jättebra, finfin)
volume_up
wicked {Adj.}
Jag är inte positivt inställd till Slobodan Milošević: han var en ondskefull och elak kommunist.
I am not in favour of Mr Milošević: he was a baleful and wicked Communist.
Att publicera elaka kommentarer eller lögner är verkligen inget tecken på god vilja i en politisk grupp.
Publishing wicked comments or lies is certainly not a mark of goodwill in a political group.

Beispielsätze für "elak" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

SwedishJag har en litet elak tanke: vad kommer att hända med de små försök till nationell protektionism som vi har sett prov på under de senaste åren?
Now, at this time of revolution, a large number of issues dear to the European People's Party must be reassessed.
SwedishDu är så elak.