×Meintest Du ödmjuk?

Zusammenfassung

ödmjukhet {Substantiv}
humility · humbleness

Alle Details

Synonyme

ödmjukhet: saktmod

Definition

ödmjukhet
det att vara ödmjuk

bab.la Sprachen-Weltmeisterschaft 2016

PT
VS
RU
Eu te amo Я тебя люблю!

Stimme für Deine Lieblingssprache

Schwedisch-Englisch Übersetzung für "ödmjukhet"

Meintest Du ödmjuk?
 

"ödmjukhet" Englisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-22 von 27

ödmjukhet {Substantiv}

humility {Subst.}

Jag förväntar mig ingen ödmjukhet från de personer som hade så katastrofalt fel.

I am not expecting any humility from those who got it so disastrously wrong.

Respekt och ödmjukhet från båda håll har gjort det möjligt att nå en kompromiss.

Respect and a degree of humility on both sides have enabled a compromise to be reached.

Detta är en historisk händelse som fyller oss alla med tacksamhet och ödmjukhet.

This is an historic event which fills us all with gratitude and humility.

Mycket mindre integration och lite mer ödmjukhet skulle göra oss alla en hel del nytta.

A lot less integration and a little more humility would do us all a lot of good.

Det skulle vara trevligt om de ”gamla” medlemsstaterna kunde visa lite ödmjukhet ibland.

It would be nice if the 'old' Member States could show some humility now and then.

ödmjukhet {u} (auch: underdånighet)

humbleness {Subst.}
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Schwedisch) für "ödmjukhet":

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "ödmjukhet" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Jag skulle i all ödmjukhet vilja föreslå er att ni stöder vårt förslag till resolution.

I would modestly like to suggest that they vote for our motion for a resolution.

(NL) Fru talman! En smula ödmjukhet är aldrig fel, och det gäller även politiker.

(NL) Madam President, a little modesty never goes amiss, and this includes politicians.

Det skulle vara trevligt om de ” gamla ” medlemsstaterna kunde visa lite ödmjukhet ibland.

He said that we must hope that the new Member States will not act as a Trojan horse.

Du vill ge tillbaka den ödmjukhet som alla varelser har visat dig.

You want to repay that kindness that all beings have shown to you.

Jag väntade mig dock mer uppriktighet och ödmjukhet från er sida.

However, I expected greater frankness and greater modesty from you.

Därför måste vi analysera det med ödmjukhet och extrem noggrannhet.

Therefore, we have to be extremely careful when we analyse them.

(FR) Herr rådsordförande! Ni har framträtt inför oss med ödmjukhet.

(FR) President-in-Office, you have come before us with modesty.

Militärt står EU vid sidan av och till detta hör en viss ödmjukhet.

As far as military operations go, the EU is a minor player, and a degree of modesty is appropriate.

I största ödmjukhet tänker jag bl.a. på de nordiska länderna.

In all modesty, I am thinking, for example, of the Nordic countries.

Du kanske även börjar gråta av tacksamhet och ödmjukhet.

You will even weep, perhaps, with gratitude and kindness.

Ödmjukhet i fråga om våra möjligheter ger Europeiska unionens externa agerande bättre kvalitet.

Being modest as to in our abilities will enhance the quality of the European Union's external relations.

Och därför kan vi med all vår erfarenhet, i all ödmjukhet, spela en viktig roll där.

For this reason, given all our experience, and with due modesty, we have an important part to play there.

Ödmjukhet i fråga om våra möjligheter ger Europeiska unionens externa agerande bättre kvalitet.

Being modest as to in our abilities will enhance the quality of the European Union' s external relations.

Utskottets förslag visar också den ödmjukhet och den respekt som behövs när vi behandlar forskningsfrågor.

The committee's proposal also shows the modesty and respect that is required when we debate research issues.

Utskottets förslag visar också den ödmjukhet och den respekt som behövs när vi behandlar forskningsfrågor.

The committee' s proposal also shows the modesty and respect that is required when we debate research issues.

Jag tycker alltså att det borde krävas lite större ödmjukhet.

So a little modesty is in order, I think.

Vi känner stolthet och ödmjukhet inför omröstningsresultatet.

We are proud and humbled by the vote.

En av de största fördelarna med att vara här i Europaparlamentet är kanske att man lär sig en viss ödmjukhet i detta hänseende.

Listening to the debate on these issues, you often get the feeling that every country has the world’ s best education system.

Jag tackar för er ödmjukhet.

Thanks are all very well.

Vi är indignerade över denna " nya" världsordning där djungelns lag får råda. Ödmjukhet mot de starka och utan medlidande med de svaga.

We are indignant at this so-called new world order imposing the law of the jungle: weak towards the powerful and ruthless towards the weak.
 

Definition von ödmjukhet auf Schwedisch

ö`dmjukhet {subst.}[ödmjukheten]
Orled: öd--mjuk-het-en
det att vara ödmjuk: bönfalla i ödmjukhet; den nye ledaren höll ett kort tal och sade sig känna ödmjukhet inför sin uppgift
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. ödhmiukhet
 

Neue Schwedisch-Englisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Probleme, die gesuchte Schwedisch-Englisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du noch einen weiteren Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Schwedisch-Englisch Übersetzung für das Wörterbuch eingeben.

SchwedischSchwedisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: frigöra, speditör, förkrympt, tillverkad, eluttag

Ähnliche Wörter

Schaue im Deutsch-Polnisch Wörterbuch von bab.la vorbei.