Polnisch-Deutsch Übersetzung für "o podanie"

PL o podanie Deutsch Übersetzung

o podanie
Unser Team wurde informiert, dass die Übersetzung von „o podanie" fehlt.

Beispielsätze für "o podanie" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishPodczas konfiguracji użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy wyświetlanej.
Während der Konfiguration werden Sie aufgefordert, einen Anzeigenamen auszuwählen.
PolishZłożyliśmy za nią podanie o rejestrację patentu, jako Narodowa Fundacja Innowacji.
Wir beantragten das Patent für sie, die "National Innovation Foundation".
PolishPojawi się prośba o podanie dokładnych informacji na następnej stronie.
Auf der nächsten Seite werden Sie zur Eingabe weiterer Informationen aufgefordert.
PolishZostanie wyświetlony monit o podanie adresu URL arkusza kalkulacyjnego, który ma zostać osadzony.
Für das Einbinden werden Sie zur Eingabe der URL Ihrer Tabelle aufgefordert.
PolishW przypadku zapomnienia o zgłoszeniu się na podanie szczepionki RotaTeq:
Wenn Sie einen Termin für die Impfung mit RotaTeq versäumt haben
Polish, jakby chodziło o podanie soli.
Und tatsächlich sagten diese Leute: "Ja!", so als ob ich sie gebeten hätte das Salz zu reichen.
PolishWiadomości lub witryny wyłudzające informacje mogą prosić o podanie informacji takich jak:
Phishing-Nachrichten oder -Websites fordern Sie möglicherweise zur Preisgabe folgender Informationen auf:
PolishZobaczysz prośbę o podanie „hasła aplikacji”.
Sie werden zur Eingabe eines "anwendungsspezifischen Passworts" aufgefordert.
PolishCzy mógłbym kogoś prosić o podanie dwucyfrowej liczby?
Würde jemand anfangen und uns bitte eine zweistellige Zahl nennen?
PolishHotmail ani Microsoft NIGDY nie poproszą Cię o podanie hasła.
Hotmail und Microsoft fragen NIEMALS nach Ihrem Kennwort.
PolishPoproszę każdą wskazaną osobę o podanie trzycyfrowej liczby, a naszą komisję o sprawdzanie wyników.
Wenn ich auf Sie zeige, rufen Sie eine dreistellige Zahl.
PolishJeśli pojawi się komunikat z prośbą o podanie hasła, zaloguj się za pomocą identyfikatora Windows Live.
Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort einzugeben, melden Sie sich mit Ihrer Windows Live ID an.
PolishPoproszę każdą wskazaną osobę o podanie trzycyfrowej liczby, a naszą komisję o sprawdzanie wyników.
Wenn ich auf Sie zeige, rufen Sie eine dreistellige Zahl. ~~~ Alle auf der Bühne, prüfen Sie die Antwort.
PolishPojawia się monit o podanie numeru karty kredytowej bez dowodu na bezpieczeństwo transakcji.
Sie werden ohne Nachweis, dass die Transaktion sicher ist, aufgefordert, eine Kreditkartennummer bereitzustellen.
PolishJeśli do szyfrowania danych używasz niestandardowego hasła, zobaczysz prośbę o jego podanie.
Falls Sie Ihre Passphrase vergessen haben, müssen Sie die Synchronisierung über das Google Dashboard zurücksetzen.
PolishMoże pojawić się prośba o podanie hasła.
Es wird möglicherweise nach Ihrem Kennwort gefragt.
PolishMoże się pojawić prośba o podanie hasła.
Es wird möglicherweise nach Ihrem Kennwort gefragt.
Polish", jakby chodziło o podanie soli.
", so als ob ich sie gebeten hätte das Salz zu reichen.
PolishNa przykład po kliknięciu przycisku Zarządzaj innym kontem system prosi o podanie hasła dla konta administratora.
Wenn Sie beispielsweise auf Anderes Konto verwalten klicken, müssen Sie das Kennwort eines Administratorkontos eingeben.
PolishJeśli skontaktujesz się z pomocą techniczną, konsultant poprosi Cię o podanie wielu różnych informacji o koncie.
Wenn Sie den Kundensupport kontaktieren, werden Sie gebeten, so viele Informationen zu Ihrem Konto wie möglich bereitzustellen.