Englisch-Schwedisch Übersetzung für "whining"

EN whining Schwedisch Übersetzung

whining {Subst.}
to whine {Vb.}

EN whining
volume_up
{Substantiv}

whining (auch: whish, zip, sing)

Beispielsätze für "whining" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI have absolutely no sympathy with all the whining and whingeing letters we receive from industry.
Jag har över huvud taget ingen förståelse för de jämrande och överkänsliga brev som vi får från industrins sida.
EnglishNow, stop your whining, get up off your ass and go find him!
Sluta gnäll, res dig upp och leta reda på honom.
EnglishIncidentally, and I agree with Mr Van den Bos on this, the Member States were the major culprits as regards all the moaning, whining and whinging.
Det är för övrigt, och det håller jag med van den Bos om, medlemsstaterna som stått för gnället, tjafset och struntpratet.
EnglishThe Dutch would express this more succinctly, Mrs Kinnock, by saying that after five years of moaning, whining and whinging, the die is finally cast.
I Nederländerna kan vi, fru Kinnock, säga det ännu kärnfullare. Vi säger då: efter fem år av gnäll, tjafs och struntprat är tärningen äntligen kastad.
EnglishThe Socialist leader in this House, who otherwise appears to have no interest at all in this debate, adopted a particularly 'whining' tone in his remarks on this subject.
Socialistledaren här i kammaren, som för övrigt verkar vara rätt ointresserad av denna debatt, var väldigt " gnällig" i sin kommentar till detta.
EnglishThe Socialist leader in this House, who otherwise appears to have no interest at all in this debate, adopted a particularly 'whining ' tone in his remarks on this subject.
Socialistledaren här i kammaren, som för övrigt verkar vara rätt ointresserad av denna debatt, var väldigt " gnällig " i sin kommentar till detta.
EnglishJust as you do over the issues of flights and Strasbourg part-sessions, you are whining like the hoi poloi instead of behaving with the dignity of representatives of a sovereign Parliament!
Precis som när det gäller frågan om flygresorna och lokalerna i Strasbourg beter ni er som gnälliga ungar, inte som företrädare för ett suveränt parlament!