Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "vigour"

 

"vigour" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-22 von 80

vigour {Substantiv}

vigour {Subst.} (auch: power, potency, output, might)

kraft {u}

This could give us a certain energy, a certain vigour, so it is worth taking this route.

Det skulle kunna ge oss energi och kraft, så det är värt att gå i den riktningen.

We will also react with the necessary vigour to events in the country.

Vi kommer också att reagera med nödvändig kraft på det som sker i landet.

I urge the European Council to show the same vigour and determination as Mr Barroso.

Jag uppmanar Europeiska rådet att visa samma kraft och beslutsamhet som José Manuel Barroso.

This House must meet the challenge of bridging that gap with vigour and authority.

Denna kammare måste möta utmaningen med att överbrygga denna klyfta med kraft och myndighet.

Lastly, it lacked the vigour required for dealing with real threats.

Slutligen saknar betänkandet den kraft som krävs för att hantera verkliga hot.
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "vigour":

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "vigour" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

They are ready to realize a new life with nothing but good will, vigour and hope.

De är redo att starta ett nytt liv med inget förutan god vilja, hälsa och hopp

Some Member States proceed with great vigour, while others are very sluggish.

Somliga medlemsstater agerar mycket kraftfullt, medan andra är mycket långsamma.

In my view, we will only achieve full employment through combined and vigourous efforts.

Enligt min mening når vi full sysselsättning genom samlade och kraftfulla insatser.

Mr Cabrol has pursued his extra proposals with his usual vigour and diligence.

Cabrol har med sedvanlig energi och flit fullföljt sina extra förslag.

We must continue with vigour and determination in the future on this issue.

Vi måste kraftfullt och bestämt ta itu med denna fråga i framtiden.

They are not being pursued with sufficient determination or vigour.

De har inte fullföljts med tillräcklig beslutsamhet och styrka.

I look forward to resuming with vim and vigour in the New Year.

Jag ser fram emot att återuppta arbetet med energi och styrka under det nya året.

It is my opinion that we must give more vigour into the debates on the principle of subsidiarity.

Min uppfattning är att vi måste göra debatten om subsidiaritetsprincipen mer levande.

This discussion, ladies and gentlemen, must also take place here in our Chamber, with greater vigour.

Denna debatt, mina damer och herrar, måste också i större grad föras här i vårt parlament.

We have brought new vigour to the Quartet in recent months.

De senaste månaderna har vi tillfört Mellanösternkvartetten ny livskraft.

I ask the Commission to respond to it with vigour, determination and singleness of purpose.

Jag ber kommissionen att kraftfullt, beslutsamt och med ett tydligt syfte reagera på detta betänkande.

I look forward to working with you, full of new energy and vigour in the New Year!

Vad som i grund och botten sker är att USA: s och dess allierades invasion finansieras och görs legal.

My own view is that we should continue to argue our position on human rights with considerable vigour.

Jag anser att vi bör fortsätta framföra vår ståndpunkt om mänskliga rättigheter med stor energi.

It is only really in the last year and a half that the matter has been addressed with any vigour.

Det är först under det senaste halvåret som man har tagit sig an detta på ett verkligt kraftfullt sätt.

Those who organise illegal immigration should be prosecuted with the utmost vigour.

De som organiserar illegal invandring bör straffas hårt.

He was followed by Mrs Lynne - also due to speak today - who reinforced what was said with great vigour.

Han följdes av Lynne - som också skall tala i dag - som underbyggde det som sades med stor energi.

Legal limits, however, are being defended with great vigour.

Men rättsgränserna i Europa försvaras med seg envishet.

Therefore, we need to make sure there is hybrid vigour.

Det är orsaken till att vi måste se till att ha hybridvigör (heterosis).

The problems of unemployment must be confronted with renewed vigour.

Arbetslöshetsproblemen måste konfronteras med nya tag.

What worries me is the failure to state that the Commission is going to pursue this urgently and with vigour.

Det som bekymrar mig är att det inte sagts att kommissionen kommer att fullfölja detta brådskande och energiskt.
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

viewpoint · views · vigil · vigilance · vigilant · vigilante · vignette · vigor · vigorous · vigorously · vigour · Viking · vile · vilification · village · villager · villages · villain · villainous · villainy · Vilnius

Schaue im Deutsch-Türkisch Wörterbuch von bab.la vorbei.