So schreibt man einen CV auf Schwedisch

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "stitch"

 

"stitch" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-32 von 49

stitch {Substantiv}

stitch {Subst.} (auch: line, cotton, string, ply)

tråd {u}

stitch {Subst.}

stygn {n}

stitch {Subst.} (auch: sting)

styng {n}

stitch (in the spleen) {Subst.} [Med.]

mjälthugg {n} [Med.]

stitch {Subst.} [Med.]

stygn {n} [Med.]

to stitch {Verb}

to stitch {Vb.} (auch: to clip, to staple)

 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "stitch":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "stitch" auf Schwedisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "stitch" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

The ban was a stitch-up by the political elite and was done on a nod and a wink.

Förbudet snickrades ihop av den politiska eliten och med en tyst överenskommelse.

It was all stitched up by the political groups – fair enough, perhaps.

Det hela var organiserat av de politiska grupperna, vilket kanske inte är så konstigt.

It is a sop to fans, stitched up with the CFO, and a cosy compact in changing rooms.

Det är ett sätt att muta fansen som sytts ihop av CFO och en bekvämt sätt att kohandla på.

I think we should take an X ray then stitch him up and put him in a walking cast.

Jag tycker att vi borde ta en röntgenbild, och sedan sy ihop honom.

Unfortunately, the Council dropped a few stitches in the process.

Tyvärr har rådet begått ett par dumheter i det här sammanhanget.

There was no stitch-up at all: it was just good negotiations.

Det förekom ingen kohandel alls: det vara bara goda förhandlingar.

Similarly, most members of the Environment Committee have dropped a few minor stitches.

Även majoriteten av utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor har begått ett par smärre dumheter.

Stitches took me away and raised me as his daughter.

Stitches tog med mig och uppfostrade mig som sin dotter.

He was right to say, 'a stitch in time saves nine'.

Han hade rätt när han påpekade att det är ”bättre att stämma i bäcken än i ån”.

Or was it simply an attempt to stitch up the outcome of the Council without consulting the remaining Member States?

Eller var det helt enkelt ett försök att lappa ihop rådets resultat utan att rådfråga de övriga medlemsstaterna?

There's his name stitched right up under the dragon's belly.

Hans namn är broderat under magen på draken.

Finch got a black eye and Stifler got six stitches.

Finch fick en blåtira och Stifler fick sys.

We think that it needs to be stitched into the other policy strands and cannot simply be dealt with as an add-on.

Enligt vår mening behöver den frågan fogas in i andra politiska riktlinjer, och får inte bara betraktas som ett tillägg.

Or is the Commission seeking merely a sop to football fans stitched up with the CFO in a cosy compact in the changing rooms?

Eller söker kommissionen bara mutor till fotbollsfans hoptråcklade med CFO i en mysig pakt i omklädningsrummen?

What is going on here is a stitch-up.

Det som görs här är ett lappverk.

Second, it is clear that trade deals can no longer be secretly stitched up between the more powerful WTO members.

För det andra så är det klart att handelsavtal inte längre kan tråcklas ihop i hemlighet mellan de starkaste medlemmarna i WTO.

This inadequate and inoperable stitch-up of an agreement is so full of holes that a pack of polar bears could rampage through it.

Denna otillräckliga och ineffektiva, ihoplappade överenskommelse är så full av hål, att en skock isbjörnar kan storma igenom den.

Hence the comment of Action Aid that EU support for Mr Wolfowitz is a stitch-up, and similar remarks from other NGOs.

Handel, inte allmosor, ger fattiga länder hjälp till självhjälp, som indonesierna mycket riktigt framhöll efter flodvågskatastrofen.

Denise, am I gonna need stitches?

Denise, behöver det sys?

I actually believe that you have been - and I will use British words here, " stitched up "; and " stitched up " not only by the French.

Jag tror faktiskt att ni har blivit - och jag kommer att använda brittiska ord här, " stitched up ", utsatt för en listig kupp och inte bara av fransmännen.
 

Forum-Ergebnisse

"stitch" Übersetzung - Forum-Ergebnisse

 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

Suche weitere Wörter im Deutsch-Englisch Wörterbuch.