Praktikumsangebote im Ausland für Deutsch Muttersprachler

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "sluggish"

 

"sluggish" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-32 von 57

sluggish {Adjektiv}

sluggish {Adj.} (auch: ponderous, dull, blunt, slow)

trög {Adj.}

The fact is that the EU response to the financial crisis has been sluggish and minimalist.

I själva verket har EU:s reaktion på finanskrisen varit trög och minimalistisk.

A democratic and effective model has replaced an old-fashioned, sluggish and one-sided model.

En demokratisk och effektiv modell har ersatt en gammalmodig, trög och ensidig modell.

We know that the European economy has been sluggish recently.

Vi vet att den europeiska ekonomin har varit trög på senaste tiden.

Meanwhile, Member States across the EU have forecast a very sluggish and uneven return to growth in 2010 and 2011.

Samtidigt har medlemsstater över hela EU prognostiserat en mycket trög och ojämn återgång till tillväxt under 2010 och 2011.

We must root out sluggish bureaucracy.

Vi måste utrota all trög byråkrati.

sluggish {Adj.} (auch: indolent, idle, bone-lazy)

lat {Adj.}

sluggish {Adj.} (auch: dull, depressed, standing, stationary)

We are talking about new powers for the patient to bypass sluggish and inadequate services locally and nationally.

Vi talar om nya möjligheter för patienten att komma runt stillastående och otillräckliga lokala och nationella tjänster.

sluggish {Adj.} (auch: nonchalant, listless, lackadaisical, insouciant)

likgiltig {Adj.}

sluggish {Adj.} (auch: pasteboard, pale, low, frail)

svag {Adj.}

Continued efforts will be needed to stick to our commitments against a background of sluggish economic growth and fiscal austerity.

Fortsatta ansträngningar kommer att behövas för att våra åtaganden skall kunna hävda sig i tider av svag ekonomisk tillväxt och besparingar i statsfinanserna.

sluggish {Adj.} (auch: indolent, blockheaded)

loj {Adj.}
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "sluggish":

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "sluggish" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Some Member States proceed with great vigour, while others are very sluggish.

Somliga medlemsstater agerar mycket kraftfullt, medan andra är mycket långsamma.

When it comes to specifying deadlines etc, things are still extremely sluggish, however.

När det gäller konkretiseringen av tider osv. är det dock fortfarande väldigt trögt.

The sluggish pace of implementation is not the fault of the committees, in any case.

Det långsamma verkställandet beror i varje fall inte på kommittéerna.

I would like to say that I deplore the sluggish progress on this question in the Council.

Jag beklagar djupt den långsamma behandlingen av denna fråga i rådet.

Despite the excellent starting conditions, business activity is sluggish and not taking off.

Trots mycket gott utgångsläge hackar konjunkturen och får ingen fart.

At present, decision-making in the EU is too diffuse and too sluggish, which leads to alienation.

För närvarande är beslutsprocessen i EU för diffus och för långsam, vilket skapar alienation.

In my view, this is impossible at the sluggish pace which we are currently seeing in Europe.

Enligt min uppfattning är detta omöjligt med den makliga takt som vi för ögonblicket ser i Europa.

Sluggish implementation of laws slows down Europe as a whole.

Ett långsamt genomförande gör att EU som helhet tappar farten.

Dialogue in the matter has started, albeit rather sluggishly.

Dialogen om detta har kommit i gång, även om det går något trögt.

Around 200 cases are still caught up in India's sluggish judicial system.

Ungefär 200 ärenden har fastnat i Indiens tröga rättssystem.

In Cyprus, too, Mr Kyprianou, progress is still very sluggish.

Även på Cypern går utvecklingen fortfarande mycket trögt.

Poverty and sluggish social reform have led to an increase in crime and the growth of the shadow economy.

Fattigdomen och den långsamma reformeringen av samhället ger näring åt kriminalitet och skuggekonomi.

Now, the EU is to become sluggish and powerless to act, and decision-making is to become more complicated.

Nu blir EU trögt, handlingsförlamat, och beslutsfattandet blir krångligare.

My question is: do you acknowledge that the Commission's regulatory reflexes were sluggish in this matter?

Min fråga är: erkänner ni att kommissionen reagerade långsamt i rättsligt avseende i denna fråga?

Legal certainty does not require complexity or sluggish processes, but rather simplicity and effectiveness.

Rättslig förutsägbarhet kräver inte komplicerade eller tröga förfaranden, utan enkla och effektiva.

We see extraordinarily sluggish implementation by the Member States and vast disparities in implementation.

Det handlar om ett ovanligt långsamt genomförande i medlemsstaterna och om enorma skillnader i genomförande.

With the summit breakthrough, the EU is coming seriously into its own following a number of sluggish years.

I och med genombrottet vid toppmötet får EU på allvar visa vad det duger till efter ett antal besvärliga år.

The implementation of the Services Directive will give the sluggish EU economy a much needed kick-start at this stage.

Införlivandet av tjänstedirektivet kommer att ge den tröga EU-ekonomin ett välbehövligt uppsving i detta skede.

Despite all this sluggish progress, there is still a majority in this Parliament who are in favour of accession.

Trots att utvecklingen på alla dessa områden har gått trögt är en majoritet av parlamentet fortfarande för anslutning.

With regard to Yugoslavia, I appreciate the way in which he pointed out our sluggish response to the problem.

När det gäller Jugoslavien uppskattade jag det sätt på vilket han erkände att vi har reagerat långsamt inför problemet.
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

slowcoach · slowdown · slowly · slowpoke · slowworm · sludge · sludgy · slug · sluggard · slugger · sluggish · sluggishly · sluice · slum · slumber · slumbering · slumberous · slumbery · slump · slur · slurry

Bab.la bietet außerdem das Deutsch-Dänisch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.