Professionelle Übersetzer nur einen Klick entfernt

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "sinister"

 

"sinister" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-22 von 53

sinister {Adjektiv}

sinister {Adj.} (auch: naughty, nasty, mischievous, mean)

elak {Adj.}

sinister {Adj.} (auch: oppressive, malignant, inhuman, hard)

grym {Adj.}
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "sinister":

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "sinister" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Mr President, I will try not to read any sinister political motivation into that.

Herr talman! Jag skall försöka att inte läsa in något lömskt politiskt motiv i det.

I do not want any more control coming to this sinister and corrupt institution.

Jag vill inte att mer kontroll ska hamna hos denna lömska och korrupta institution.

In addition to this, we must finally obtain world-wide figures for this sinister matter.

Och vi måste äntligen göra en fullständig genomgång av denna allvarliga fråga.

Failure to do so gives this whole affair a rather sinister undertone.

Gör man det inte, medför det vissa olyckliga bieffekter som påverkar hela yttrandet.

The tenor of his remarks is to condemn reprocessing as a sinister activity.

Andemeningen i hans kommentarer är ett fördömande av upparbetning som en illvillig verksamhet.

Once again, Europe’s last dictatorship has provided a painful reminder of its sinister nature.

Europas sista diktatur har åter visat sin ondskefulla natur på ett smärtsamt sätt.

Once again, Europe ’ s last dictatorship has provided a painful reminder of its sinister nature.

Europas sista diktatur har åter visat sin ondskefulla natur på ett smärtsamt sätt.

That could well be the sinister cigar-shape of things to come.

Det skulle mycket väl kunna vara den dystra cigarrformade framtiden.

It was not only the United States, the target of these sinister attacks, which was put to the test.

Det var inte bara USA, som var måltavlan för det grymma attentatet, som sattes på prov.

Damascus, Teheran and their Lebanese satellites should stop their sinister game once and for all.

Damaskus, Teheran och deras libanesiska lakejer måste upphöra med sitt lömska spel en gång för alla.

The people deserve no less, and I warn against the sinister forces that are still around in the region.

Folket förtjänar detta, och jag varnar för de onda krafter som fortfarande finns i denna region.

At times, the world can seem an unfriendly and sinister place.

Ibland verkar världen hemskt ovänlig och ondskefull.

This abhorrent fact marks out the sinister context of Mugabe's ruthless campaign to stay in power.

Dessa avskräckande uppgifter anger de ohyggliga ramarna för Mugabes hänsynslösa strävan efter att behålla makten.

It has been such a success that our citizens are often rather alarmed by it, and suspect that it is rather sinister.

Den är en så stor framgång att våra medborgare ofta blir rädda för den och att den förefaller dem obehaglig.

Mr President, in this legislation I detect a worrying and sinister extension of the scope of Community power.

Herr talman! Jag kan i denna lagstiftning spåra en oroande och olycksbådande utvidgning av gemenskapens befogenheter.

Hence his relentless efforts to build up an arsenal of extremely sinister weapons of mass destruction.

På grund av detta följer dennes oupphörliga strävan att anlägga en arsenal av ytterst skrämmande massförstörelsevapen.

But behind the nice photographs lurks a sinister threat to genetic diversity, the most fundamental principle of nature.

Men bakom de fina bilderna lurar ett ondskefullt hot mot den genetiska mångfalden, naturens mest grundläggande princip.

- Although the Jové Peres report is ostensibly about fisheries, I see in it a much more sinister agenda.

Även om betänkandet av Jové Peres till synes gäller fiskerifrågor ser jag i det en mycket mer olycksbådande dagordning.

Therefore, the guidelines do not have either the sinister intention or the sinister effect that some have feared or claimed.

Riktlinjerna har därför varken den lömska avsikt eller den lömska effekt som vissa har befarat eller hävdat.

   Mr President, the evidence of a sinister spider’s web of CIA torture flights crisscrossing Europe is overwhelming.

   – Herr talman! Beviset på ett ondskefullt spindelnät av tortyrflygningar av CIA kors och tvärs över Europa är förkrossande.
 

Forum-Ergebnisse

"sinister" Übersetzung - Forum-Ergebnisse

 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

Suche weitere Wörter im Deutsch-Schwedisch Wörterbuch.