Täglich Artikel rund um Sprachen auf LexioPhiles

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "shuffle"

 

"shuffle" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-20 von 20

shuffle {Substantiv}

shuffle {Subst.}

to shuffle {Verb}

to shuffle {Vb.}

smussla {Vb.}

to shuffle {Vb.}

shuffel {Vb.}

to shuffle {Vb.}

masa {Vb.}
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "shuffle":

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "shuffle" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

It is also very important not to let this strategic proposal get lost in the shuffle.

Det är också mycket viktigt att inte låta detta strategiska förslag slarvas bort.

Shuffle tracking means I keep track of the cards, even if another person shuffles.

Shuffle tracking innebär att jag håller koll på korten även om en annan person blandar.

All the electorate has been allowed to do is shuffle the deck chairs on the deck of the Titanic.

Allt väljarkåren har tillåtits att göra är att flytta om däcksstolarna på Titanics däck.

I work with kind of estimation, shuffle tracking -- ah, good.

Jag arbetar med... en slags uppskattning. ~~~ Shuffle tracking Ah, bra!

But if you square -- square, and shuffle, and then a cut.

Men om du fixar till... fixar till och blandar och sen en kupering.

Make sure you shuffle them cards this time, left.

Se till att du blandar korten den här gången, Left.

However you shuffle the pack, the joker comes to the top.

Hur ni än blandar kortleken hamnar jokern överst.

Now, another term called shuffle tracking.

Nu, ett annat begrepp som kallas för shuffle tracking.

People have become commodities, and the idea is that the market will shuffle them around and take care of unemployment.

Människor har blivit handelsvaror, och tanken är att marknaden skall flytta runt dem och ta hand om arbetslösheten.

We must not shuffle off our own powers and responsibilities onto the Member States, who are responsible for implementation.

Vi får inte skyffla över våra egna behörigheter och ansvarsområden på medlemsstaterna. De ansvarar för genomförandet.

Oh, I forgot, I shouldn't shuffle but I think -- (Laughter) -- actually, my technique is to peek, all the time.

Åh, jag glömde bort. ~~~ Jag borde inte blanda, men jag tror... ~~~ (Skratt) I själva verket är min teknik att kika hela tiden.

Oki, do the Oki Shuffle.

Oki, dansa din dans!

Everybody in this House, yesterday and this morning, has been desperately trying to shuffle off responsibility for what happened here yesterday.

Varenda en i parlamentet, i går som den här morgonen, har desperat försökt att komma undan ansvaret för vad som hände här i går.

As you all know, the budget is cast in stone and we, Parliament, have virtually no flexibility to shuffle things between chapters.

Som ni alla vet är budgeten huggen i sten, och vi i parlamentet har i princip ingen möjlighet att flytta runt saker och ting mellan budgetkapitlen.

The second issue we deal with is the more general concern about the possible use of European aid to shuffle jobs around Europe.

Den andra fråga som vi behandlar är den mer allmänna oron för att man möjligen kan använda gemenskapsmedel för att skyffla runt arbetstillfällen i Europa.

We must not shuffle off our own powers and responsibilities onto the Member States, who are responsible for implementation.

I princip delar vi i gruppen De gröna den socialdemokratiska gruppens ståndpunkt och uppmanar till miniminormer för lämpligt skydd på arbetet i alla EU: s medlemsstater.
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

shrinkage · shrivelled · shroud · shrub · shrubbery · shrug · shrunken · shuck · shudder · shuddering · shuffle · shuffled · shuffling · shunt · shushing · shut · shut-out · shutdown · shutout · shutter · shuttering

Mehr Übersetzungen im Deutsch-Englisch Wörterbuch.