Langeweile?

Probier unser Galgenmännchen-Spiel aus

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "reimbursement"

 

"reimbursement" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-24 von 202

reimbursement {Substantiv}

It must demand the reimbursement of taxes collected illegally by the Israelis.

Unionen måste kräva återbetalning av de skatter som israelerna olagligt har samlat in.

Greece is becoming a third-world country, ruining all hopes of reimbursement.

Grekland börjar likna ett land i tredje världen, där inget hopp finns om återbetalning.

Apply for reimbursement in the country you are visiting or, failing that, when you get home.

Begär återbetalning direkt på plats eller när du har kommit hem från resan.

NATO does not receive any reimbursement from Athena for the services rendered.

Nato får inte någon återbetalning från Athena för utförda tjänster.

In China, in particular, reimbursement of VAT is used to support the local recycling industry.

Återbetalning av mervärdesskatt används i synnerhet i Kina för att stödja den lokala återvinningsindustrin.

reimbursement {Subst.} [Wirts.]

Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Beispielsätze

Beispielsätze für "reimbursement" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Find the authorities in your country that can handle your reimbursement queries

Find the authorities in your country that can handle your reimbursement queries

The instrument of flat-rate reimbursement saves a great deal of time and money.

Här är instrumentet med schablonersättning också till stor ekonomisk nytta.

This report raises the problem of the banks' debt reimbursement guarantees.

Betänkandet tar upp problemet med bankernas garantier för avbetalningar av skulder.

It is good that, in the future, reimbursement should be on the basis of actual costs.

Skatten skall naturligtvis betalas nationellt, ingen EU-skatt skall utgå.

The Government of Malta is claiming that reimbursement will amount to millions of Euros.

Regeringen på Malta hävdar att ersättningen kommer att uppgå till miljontals euro.

It is good that, in the future, reimbursement should be on the basis of actual costs.

Det är positivt att ersättning i fortsättningen skall utgå efter den faktiska kostnaden.

The Court has found that those two reimbursement systems were compatible.

Domstolen har slagit fast att dessa båda ersättningssystem är förenliga.

I have a few comments to make on the system of reimbursement of Members' travel expenses.

Jag vill nu ge några kommentarer angående systemet för ledamöternas reseersättningar.

I have a few comments to make on the system of reimbursement of Members ' travel expenses.

Jag vill nu ge några kommentarer angående systemet för ledamöternas reseersättningar.

The current system of reimbursement is absurd, particularly with regard to travel expenses.

Dagens ersättningssystem är orimliga i synnerhet vad avser reseersättningarna.

 How many members of/participants in them were entitled to reimbursement of travel expenses?

 Hur många ledamöter/deltagare av dessa hade rätt till reseersättning?

The only sensible and ethical solution would have been to introduce real-cost reimbursement.

Det enda rimliga och moraliska hade varit att införa reseersättningar för faktiska kostnader.

They can go to the cash office and get reimbursement of travel expenses.

De kan gå till kassakontoret och få ersättning för resekostnaderna.

The Commission has no powers with respect to either the price or reimbursement of medicines.

Kommissionen har inga befogenheter varken när det rör priset eller ersättningen för läkemedel.

The recovery rate, that is the reimbursement of funds that have been lost, is not satisfactory.

Inkasseringen, dvs. återbetalningen av de medel som gått förlorade, är inte tillfredsställande.

I am talking about the right to the reimbursement of healthcare costs abroad.

Jag talar om rätten till ersättning för vårdskostnader utomlands.

In particular, we propose an examination of national pricing and reimbursement systems.

Vi föreslår framför allt en granskning av de nationella systemen för prissättning och ersättning.

What we also need, though, is greater transparency in the reimbursement of costs.

Det krävs emellertid även ökad öppenhet i kostnadsersättningen.

In China, in particular, reimbursement of VAT is used to support the local recycling industry.

Vilka framsteg har gjorts med undersökningarna av denna fråga?

Any reimbursement over and above the actual costs is not acceptable.

Ingen ersättning utöver de faktiska kostnaderna är acceptabel.
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: inventive step, Key lime pie, red grapefruit, side dish, intermediate course

Ähnliche Wörter

Mehr Übersetzungen im Deutsch-Polnisch Wörterbuch.