Täglich Artikel rund um Sprachen auf LexioPhiles

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "native language"

 

"native language" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-22 von 23

native language {Substantiv}

native language {Subst.} (auch: mother tongue)

I will not speak in my native language, Irish, this evening.

Jag kommer inte att tala mitt modersmål iriska i kväll.

Thus far, various surveys show that almost half of respondents admit to knowing only their native language.

Hittills har olika undersökningar visat att hälften av de tillfrågade medger att de bara kan sitt modersmål.

Connected with that is a respect for one’s native language.

Därav följer en respekt för var och ens modersmål.

It is also important for its employees to have a solid knowledge of English, as well as their native language.

Det är också viktigt att Solvits anställda har goda kunskaper i engelska, förutom i sina egna modersmål.

The winner of the award earned the Commission's recognition with a report written in Hungarian, her native language.

Tävlingsvinnaren fick kommissionens erkännande med en rapport skriven på ungerska som är hennes modersmål.
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "native language" auf Schwedisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "native language" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

In Finland, Swedish is both a native language and a neighbouring language.

I Finland är svenskan både ett inhemskt språk och ett grannspråk.

Should there be an international language of command or should the country's native language be used?

Skulle man ha ett internationellt befälspråk eller använda det inhemska landets språk?

The course is a training of active native language teachers.

Kursen är en fortbildning av verksamma modersmålslärare.

The right to an education in one's own native language in particular should be guaranteed in all Member States.

Speciellt bör alla medlemsstater trygga rätten till utbildning på det egna modersmålet.

We are obliged to participate in many meetings at which only some MEPs have native language interpreters available.

Vi tvingas delta i många sammanträden där bara en del av ledamöterna har tillgång till infödda tolkar.

As a certain European historian said, a person's native country in Europe in the future will be that person's native language.

Liksom en viss europeisk historiker har konstaterat är fosterlandet lika med modersmålet i framtidens Europa.

As a certain European historian said, a person' s native country in Europe in the future will be that person' s native language.

Liksom en viss europeisk historiker har konstaterat är fosterlandet lika med modersmålet i framtidens Europa.

Every year 2 500 people flee from Chinese-occupied Tibet because they wish to practice their religion freely and to study in their native language.

Med hjälp av dagens debatt i kammaren kommer vi att kunna fastställa orsakerna till konflikten.

For half a year, Parliament has not issued a single Estonian-language press release on its website – it is fortunate that this is the case only for my native language.

Jag är övertygad om att parlamentet bör föregå med gott exempel genom att respektera överenskommelserna om kulturell mångfald och språkpolitik.

   – Mr President, today I, a parliament member from Lithuania, have the opportunity and pleasure to address you in my native language, Lithuanian.

Denna möjlighet – att fritt tala på sitt eget språk – förvägras emellertid Litauens närmaste grannar, som nu är grannar till Europeiska unionen – tio miljoner vitryssar.

We support the introduction of immigrants' native language as a second foreign language into the host country's school curriculum where there are large immigrant communities.

Vi stöder tanken att invandrares hemspråk införs som ett andra främmande språk i kursplanen i värdländer med stora invandrargrupper.

The new regulation also strengthens the position of the German language, which is still the most widely spoken native language within the EU, according to a survey carried out in 2006.

Den nya förordningen kommer också att ge en starkare ställning för det tyska språket, som enligt en undersökning från 2006 är det språk som talas av flest infödda medborgare inom EU.

You can practise a foreign language or speak your own with non-native speakers, as you wish.

Du kan öva dig i ett främmande språk eller prata ditt eget med andra som vill lära sig, du bestämmer själv.

Google Chrome's font and language settings let you read the web and use the browser in your native tongue.

Med inställningarna för teckensnitt och språk i Google Chrome har du möjlighet att läsa på nätet och använda webbläsaren på ditt eget språk.

As such, the Irish language should have the same statutory protection as native languages in the South of Ireland, in Scotland and in Wales.

Det iriska språket som sådant skulle få samma rättsliga skydd som de inhemska språken i södra Irland, Skottland och Wales.

As a native Catalan, it is my hope that, in the future, my language, which is spoken by 10 million European citizens, may also be recognised in this Chamber.

Som katalan skulle jag önska att mitt språk, som talas av tio miljoner medborgare, i framtiden också erkänns i denna kammare.

It is, of course, important for us to be able to talk in our native tongues, but it is just as important for all citizens also to be able to hear their language in the gallery?

Det är naturligtvis viktigt att vi kan tala vårt eget språk men det är lika viktigt att alla medborgare kan höra sitt eget språk på läktaren......

He was a kind and generous native of Galicia. As they say in the local language, he was 'un galego bo e xeneroso'.

Det är nödvändigt att främja den sociala dialogen mellan medlemsstaterna för att införa en kod för god praxis, som förhindrar nedgångar i priser som innebär en risk för sektorn.

I express my thanks and gratitude to my own region too, to Ajka, in the County of Veszprém, that here today, in Parliament, I can talk to you in the language of my native country.

Jag vill även tacka min egen region, Ajka i kommunen Veszprém, för att jag, här i dag i parlamentet, kan tala till er på mitt eget hemlands språk.
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

Im Deutsch-Polnisch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.