Englisch-Schwedisch Übersetzung für "native language"

EN native language Schwedisch Übersetzung

EN native language
volume_up
{Substantiv}

native language (auch: mother tongue)
I will not speak in my native language, Irish, this evening.
Jag kommer inte att tala mitt modersmål iriska i kväll.
Connected with that is a respect for one’s native language.
Därav följer en respekt för var och ens modersmål.
Every citizen would be able to access even the least well-known works of world culture in his or her native language.
Varje medborgare skulle få tillgång även till de minst kända verken i världskulturen på sitt modersmål.
native language

Ähnliche Übersetzungen für "native language" auf Schwedisch

native Substantiv
native Adjektiv
language Substantiv

Beispielsätze für "native language" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIn Finland, Swedish is both a native language and a neighbouring language.
I Finland är svenskan både ett inhemskt språk och ett grannspråk.
EnglishShould there be an international language of command or should the country's native language be used?
Skulle man ha ett internationellt befälspråk eller använda det inhemska landets språk?
EnglishThe right to an education in one's own native language in particular should be guaranteed in all Member States.
Speciellt bör alla medlemsstater trygga rätten till utbildning på det egna modersmålet.
EnglishThe course is a training of active native language teachers.
Kursen är en fortbildning av verksamma modersmålslärare.
EnglishWe are obliged to participate in many meetings at which only some MEPs have native language interpreters available.
Vi tvingas delta i många sammanträden där bara en del av ledamöterna har tillgång till infödda tolkar.
EnglishAs a certain European historian said, a person's native country in Europe in the future will be that person's native language.
Liksom en viss europeisk historiker har konstaterat är fosterlandet lika med modersmålet i framtidens Europa.
EnglishAs a certain European historian said, a person' s native country in Europe in the future will be that person' s native language.
Liksom en viss europeisk historiker har konstaterat är fosterlandet lika med modersmålet i framtidens Europa.
EnglishEvery year 2 500 people flee from Chinese-occupied Tibet because they wish to practice their religion freely and to study in their native language.
Med hjälp av dagens debatt i kammaren kommer vi att kunna fastställa orsakerna till konflikten.
EnglishWe support the introduction of immigrants' native language as a second foreign language into the host country's school curriculum where there are large immigrant communities.
Vi stöder tanken att invandrares hemspråk införs som ett andra främmande språk i kursplanen i värdländer med stora invandrargrupper.
EnglishFor half a year, Parliament has not issued a single Estonian-language press release on its website – it is fortunate that this is the case only for my native language.
Jag är övertygad om att parlamentet bör föregå med gott exempel genom att respektera överenskommelserna om kulturell mångfald och språkpolitik.
English   – Mr President, today I, a parliament member from Lithuania, have the opportunity and pleasure to address you in my native language, Lithuanian.
Denna möjlighet – att fritt tala på sitt eget språk – förvägras emellertid Litauens närmaste grannar, som nu är grannar till Europeiska unionen – tio miljoner vitryssar.
EnglishThe new regulation also strengthens the position of the German language, which is still the most widely spoken native language within the EU, according to a survey carried out in 2006.
Den nya förordningen kommer också att ge en starkare ställning för det tyska språket, som enligt en undersökning från 2006 är det språk som talas av flest infödda medborgare inom EU.