Praktikumsangebote in vielen Ländern

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "in other words"

 

"in other words" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-22 von 1421

in other words {Adverb}

mao (med andra ord) {Adv.} [umg.] [Abk.]

in other words

We need policies that also promote growth, in other words responsible policies.

Vi behöver politik som även främjar tillväxt, med andra ord ansvarsfull politik.

In other words, Russia will turn to a region where these problems do not exist.

Med andra ord vänder sig Ryssland till ett område, där dessa problem inte finns.

His appeal is to be heard on 13 April, or in other words the day after tomorrow.

Hans överklagande skall höras den 13 april, vilket med andra ord är i övermorgon.

In other words, we should move to acceptable European waste management standards.

Med andra ord bör vi övergå till acceptabla normer för europeisk avfallshantering.

In other words, the price of goods must reflect their real environmental cost.

Med andra ord måste priset på en vara återspegla de faktiska miljökostnaderna.
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "in other words" auf Schwedisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "in other words" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

We must, in other words, improve the overall package with accompanying measures.

Det vill säga att vi förbättrar ramvillkoren med hjälp av kompletterande åtgärder.

The vote will take place at the end of the debates, in other words in a moment.

Omröstningen kommer att äga rum i slutet av debatterna, det vill säga om en stund.

In other words, this Annual Report is simply a better read, it has to be said.

Den här årsrapporten går helt enkelt bättre att läsa, det kan man lugnt säga.

In other words a large part of the human race was giving its mind to this subject.

Det var faktiskt en stor del av mänskligheten som funderade över denna fråga.

In other words, this means that prices are established by these four trusts.

Det betyder i klartext att det är dessa fyra storföretag som sätter priserna.

In other words, it is not the Commission's intention to disadvantage farmers.

Det är alltså inte kommissionens avsikt att behandla jordbrukarna orättvist.

In other words, the agenda would now continue with the debate about Croatia.

Han har blivit anklagad för mycket svåra brott och fortsätter att vara på fri fot.

In other words, people are either revolted or completely depressed by them.

Det innebär att folket antingen är i uppror eller så har de fullständigt mist hoppet.

In other words, the Commission's ideology is not in line with Parliament's wishes.

Detta är alltså ideologin inom kommissionen som inte accepterar det parlamentet vill.

In other words, we discussed the issues objectively and arrived at a common position.

Det vill säga vi har diskuterat sakligt och kommit fram till ett gemensamt resultat.

In other words, we do not want a repeat of the disaster in South-East Asia.

De goda nyheterna är att jag är den sista personen med frågor till er i dag.

In other words, rather than being simplified, the bureaucracy is increasing.

Det vill säga, i stället för att förenkla byråkratin, har den komplicerats.

Schools also need funds for non-material resources, in other words, for teachers.

Skolan behöver därför också resurser till icke materiella områden, dvs. lärartjänster.

In other words, the Member States already recognised these limits back in 1999.

Det handlar alltså om gränsvärden som medlemsstaterna godkände redan 1999.

In other words, the laws are in place, but they still need to be enforced.

Lagstiftningen är alltså på plats, men efterlevnaden måste fortfarande förbättras.

In other words, I am tabling an oral amendment designed to remove the word 'European'.

Mitt muntliga ändringsförslag innebär alltså att ordet ?europeiska? utgår.

In other words, I am tabling an oral amendment designed to remove the word 'European '.

Mitt muntliga ändringsförslag innebär alltså att ordet? europeiska? utgår.

In other words Member States can go further and have more progressive legislation.

Medlemsstaterna kan alltså gå före och ha en mer progressiv lagstiftning.

In other words it should fulfil its political, economic and social goals.

Detta är därför ett problem som vi redan upplever i själva hjärtat av Europa.

In other words, the state is paying a large chunk, if not all of the company's profits.

Det är således staten som betalar en stor del av, om inte hela detta företags vinster.
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

Noch mehr Übersetzungen im Deutsch-Französisch Wörterbuch von bab.la.