Langeweile?

Probier unser Galgenmännchen-Spiel aus

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "hypocrite"

 

"hypocrite" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-11 von 11

hypocrite {Substantiv}

hypocrite {Subst.}

What took the biscuit was being branded a hypocrite by Mrs Morgan.

Höjden var att bli stämplad som hycklare av fru Morgan.

Anyone who says that the Americans are the world's policemen because the Europeans engage in diplomacy is a hypocrite.

En hycklare är den som påstår att amerikanerna är världens poliser eftersom européerna står för diplomatin.

Anyone who claims that only Christians killed Muslims in Bosnia and Herzegovina and that the opposite did not happen is a hypocrite.

Alla som påstår att det bara var kristna som dödade muslimer i Bosnien och Hercegovina och att det motsatta aldrig inträffade är hycklare.

You're a hypocrite.

Du är en hycklare.

I appeal for solidarity, of which the representative of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) spoke, but I have the impression that he is, on this matter, a hypocrite.

Jag vädjar om den solidaritet som företrädaren för Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokraterna) nämnde, men jag har intrycket att han är en hycklare i den frågan.

hypocrite {Subst.}

Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "hypocrite":

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "hypocrite" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

These are the hypocrites, the so-called moral police forces of the world who put profit before people.

Det är de som är hycklarna, den så kallade moraliska världspolisen, som sätter profiten före människorna.

I know that I can now be accused of being a hypocrite.

Jag vet att jag nu kan anklagas för att vara skenhelig.

Even here, nationalist hypocrites are thriving, wrapped up in their sense of belonging to a bogus Christianity.

Till och med här gör nationalistiska Tartuffefigurer succé, iklädda tillhörigheten till en falsk kristendom...

Mr Michel appears before us rather like the hypocrite Tartuffe in Molière' s play: fat and pink, rosy-cheeked and carmine-lipped.

Michel kommer till oss som Molières Tartuffe: rosa och fet, med frisk hy och klarröd mun.

They conspire with hypocrites.

De konspirerar med hycklarna.

But nevertheless, if tomorrow we support all the amendments which correct the anomalies of our allowances, nobody needs be a hypocrite any longer.

Men ändå, om vi i morgon alla stöder ändringsförslagen som rättar till orimligheterna i våra ersättningar, behöver inte någon vara skenhelig längre.

Their pretext is that Iraq has a smoking gun, although they have yet to find it; and yet these self-same hypocrites make, use and sell every type of weapon of mass destruction there is.

Som förevändning åberopar man Iraks icke bevisade vapenarsenal, samtidigt som dessa hycklande herrar tillverkar alla möjliga slags massförstörelsevapen, som de använder och handlar med.
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

Im Französisch-Deutsch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.