Englisch-Schwedisch Übersetzung für "hypocrite"

EN hypocrite Schwedisch Übersetzung

hypocrite {Subst.}

EN hypocrite
play_circle_outline
{Substantiv}

What took the biscuit was being branded a hypocrite by Mrs Morgan.
Höjden var att bli stämplad som hycklare av fru Morgan.
Anyone who says that the Americans are the world's policemen because the Europeans engage in diplomacy is a hypocrite.
En hycklare är den som påstår att amerikanerna är världens poliser eftersom européerna står för diplomatin.

Synonyme (Englisch) für "hypocrite":

hypocrite

Beispielsätze für "hypocrite" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI know that I can now be accused of being a hypocrite.
Jag vet att jag nu kan anklagas för att vara skenhelig.
EnglishMr Michel appears before us rather like the hypocrite Tartuffe in Molière' s play: fat and pink, rosy-cheeked and carmine-lipped.
Michel kommer till oss som Molières Tartuffe: rosa och fet, med frisk hy och klarröd mun.
EnglishBut nevertheless, if tomorrow we support all the amendments which correct the anomalies of our allowances, nobody needs be a hypocrite any longer.
Men ändå, om vi i morgon alla stöder ändringsförslagen som rättar till orimligheterna i våra ersättningar, behöver inte någon vara skenhelig längre.