Täglich Artikel rund um Sprachen auf LexioPhiles

Englisch-Schwedisch Übersetzung für "ascending"

 

"ascending" Schwedisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-28 von 36

ascending {Substantiv}

ascending {Subst.} (auch: slope)

resning {u}

to ascend {Verb}

to ascend [ascended|ascended] {Vb.} (auch: to mount, to climb)

bestiga {Vb.}

to ascend [ascended|ascended] {Vb.} (auch: to climb, to scale)

to ascend [ascended|ascended] {Vb.} (auch: to mount, to breast)

to ascend [ascended|ascended] {Vb.} (auch: to rise, to mount, to lift, to climb)

höja sig {Vb.}
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "ascending":

Synonyme (Englisch) für "ascend":

 

Ähnliche Übersetzungen

Ähnliche Übersetzungen für "ascending" auf Schwedisch

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "ascending" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Click this icon if the entries are to be sorted in ascending alphanumerical order.

Klicka på den här symbolen, om Du vill göra en alfanumerisk stigande sortering.

Text fields are sorted alphabetically (A-Z), numerical fields in ascending order (0-9).

Data i det markerade fältet sorteras i stigande ordning när du klickar på den här ikonen.

Use the icons to sort the selected cells (ascending or descending).

Med ikonerna sorterar du de markerade cellerna stigande eller fallande.

Enter the Boolean value FALSE if the first column is not sorted in ascending order.

Ange här det logiska värdet FALSK om den första kolumnen inte är sorterad i stigande ordning.

Click this icon to sort the data of the selected field in ascending order.

Genom att klicka på den här ikonen sorterar du data i det markerade fältet i stigande ordning.

Specify here the sort order (either ascending or descending).

Här anger Du om sorteringen ska ske i stigande eller fallande ordning.

Amendment No 5 deals with relatives from the ascending line.

Ändringsförslag 5 handlar om familjemedlemmar i uppstigande led.

Sorts the table in ascending order based on the table names.

Sorterar tabellen efter namn i stigande alfabetisk ordning.

Security standards must be harmonised in ascending order.

Säkerhetsnormerna måste samordnas i stigande ordning.

Sorts the contents of the current selected row in ascending order.

Om Du vill att innehållet i den valda raden ska sorteras stigande efter värde, klickar Du på den här ikonen.

The calculating time increases with the ascending compression value, and the result occupies less bytes.

Ju högre kompressionsvärde desto mer datortid krävs, samtidigt som resultatet kräver något mindre antal byte.

Click this icon to sort the content of the currently selected column in ascending order.

Om Du vill att innehållet i den valda kolumnen ska sorteras stigande efter värde, så klickar Du på den här ikonen.

Sort Ascending, Sort Descending, Sort.

Sortera stigande, Sortera fallande, Sortera....

We have in my committee considered a number of contentious areas, not least the question of the right to bring in ascending relatives.

Vi har i mitt utskott övervägt ett antal omtvistade områden, inte minst frågan om att inkludera familjemedlemmar i uppstigande led.

relatives in the ascending line, when these people are in the applicant's care as well as children of full age who are also dependants.

släktingar i uppstigande led för vilka sökanden har försörjningsplikt, samt myndiga barn som inte kan försörja sig själva.

relatives in the ascending line, when these people are in the applicant' s care as well as children of full age who are also dependants.

släktingar i uppstigande led för vilka sökanden har försörjningsplikt, samt myndiga barn som inte kan försörja sig själva.

Sort messages ascending

Sorterar meddelanden i stigande ordning

Sorted is an optional parameter that indicates whether the first column in the matrix is sorted in ascending order (this is the default).

sorterad är en valfri parameter, som anger om den första kolumnen i matrisen är sorterad i stigande ordning (detta är standard).

The Commission proposal quite clearly recognises the difference of legal treatment between descending and ascending relatives.

I kommissionens förslag fastslås klart skillnaden i juridisk mening i behandling av en familjemedlem i nedstigande respektive uppstigande led.

Sort Ascending

Sorterar i stigande ordning
 

Neue Englisch-Schwedisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du Schwierigkeiten, die richtige Englisch-Schwedisch Übersetzung zu finden? Vielleicht kennst Du einen anderen Begriff auf Schwedisch oder Englisch? Im Feld unten kannst Du eine neue Englisch-Schwedisch Übersetzung für das Wörterbuch eintragen.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Ähnliche Wörter

Weitere Übersetzungen im bab.la Deutsch-Russisch Wörterbuch.