Englisch-Schwedisch Übersetzung für "another"

EN another Schwedisch Übersetzung

another {Pron.}

EN another
volume_up
{Pronomen}

another (auch: other)
volume_up
annan {Pron.}
I believe that it should have been scheduled for another day and another time.
Jag anser att den borde ha förlagts till en annan dag och en annan tid.
You have one set of electoral rules, I have another, someone else has another.
Ni har en uppsättning valregler, jag har en annan, och någon annan har ytterligare en annan.
We talk about how another world isn't just possible; another world's here.
Vi pratar om hur en annan värld inte bara är möjlig, en annan värld är här.
another
I believe that it should have been scheduled for another day and another time.
Jag anser att den borde ha förlagts till en annan dag och en annan tid.
We talk about how another world isn't just possible; another world's here.
Vi pratar om hur en annan värld inte bara är möjlig, en annan värld är här.
You have one set of electoral rules, I have another, someone else has another.
Ni har en uppsättning valregler, jag har en annan, och någon annan har ytterligare en annan.
another
We are facing another example of the hypocrisy of the majority of this Parliament.
Ännu en gång ser vi exempel på parlamentsmajoritetens hyckleri.
Johannesburg was another disappointment in terms of what had been expected of it.
Precis som väntat blev toppmötet i Johannesburg ännu en besvikelse.
We find this unacceptable, and we should try to make another adjustment here.
Vi anser att det är oacceptabelt, och vi bör försöka göra ännu en justering här.
another
volume_up
en ny {Pron.}
Only then can the Commission proceed to another decision and another course of action.
Först därefter kan kommissionen gå vidare med ett nytt förslag och en ny handlingsplan.
But for him, I think it was just another dot on another map.
Men för honom var det nog bara en ny punkt på en ny karta.
Regulation and transparency are supposed to prevent another financial crisis.
Reglering och öppenhet förutsätts förhindra en ny finanskris.
another
volume_up
en till {Pron.}
. ~~~ But there's another reason as well.
De lägger ingen tid på att käbblas om makt, men det finns en till anledning.
Europe has had enough of one Chernobyl and does not need another one.
Europa har redan haft Tjernobyl och behöver inte en till sådan katastrof.
Here is another one -- this is one of my favorite illusions.
Här är en till. ~~~ En av mina favoriter bland illusioner.

Synonyme (Englisch) für "another":

another
English

Beispielsätze für "another" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis has led to the deregulation and liberalisation of one sector after another.
På område efter område drivs därför kraven på avreglering och på liberalisering.
EnglishSadly, this will take at least another five more years and possibly even longer.
Tråkigt nog kommer detta att ta ytterligare minst fem år och kanske ännu längre.
Englishon another note
Englishnow one thing and now another
EnglishNow there is another group which does not want to vote without previous debate.
Nu finns det ytterligare en grupp som inte vill rösta utan en föregående debatt.
EnglishThis is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.
Det är ännu ett exempel på europeisk realpolitik som ni kan räkna bort oss från.
EnglishThis distinction must be kept and the two must not be confused with one another.
Denna skillnad måste bibehållas och dessa två får inte blandas ihop med varandra.
EnglishWe broadly welcome the adoption of this document, yet another on climate change.
Vi välkomnar i stora dag detta dokument, som är ännu ett om klimatförändringar.
EnglishWe have less and less time, and so we devour one tourist attraction after another.
Vi har mindre och mindre tid och slukar turistattraktion efter turistattraktion.
EnglishThe fact is that it could just as easily have been a citizen of another country.
Faktum är att det lika gärna kunde ha gällt en medborgare från ett annat land.
EnglishYou cannot drive to another country on just a provisional licence or certificate.
Du får inte köra i ett annat land med bara ett tillfälligt körkort eller intyg.
EnglishIn this case, the instrument necessary to amend a directive is another directive.
Det som enligt rangskalan krävs för att ändra ett gammalt direktiv är ett nytt.
EnglishSocial security systems differ very widely from one EU Member State to another.
Socialförsäkringssystemen är mycket olika utformade i alla EU: s medlemsstater.
EnglishAnd there is yet another problem: the technological gap between the generations.
Det finns ytterligare ett problem: Den tekniska klyftan mellan generationerna.
EnglishThere are 2 million Turks living in Germany - another contribution to integration!
I Tyskland bor 2 miljoner turkar. Det är också en stor insats för integrationen!
EnglishAnother directive lays down rules on limit values for CO2 emissions from new cars.
I ett annat direktiv fastställs gränsvärden för koldioxidutsläpp från nya bilar.
EnglishThis report is simply another weapon in the fight against environmental damage.
Detta betänkande är helt enkelt ytterligare ett vapen i kampen mot miljöskador.
EnglishThat was the idea behind our desire to obtain ten more days or another fortnight.
Det var tanken som låg bakom vår önskan att få tio eller femton dagar till på oss.
EnglishIt would, however, seem appropriate to mention another date too: 11 September 2001.
Det är dock på sin plats att nämna ett annat datum också: den 11 september 2001.