Top Language Lovers 2016

VOTE NOW

Englisch-Polnisch Übersetzung für "bullfighting"

 

"bullfighting" Polnisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-10 von 10

bullfighting {Substantiv}

bullfighting {Subst.} (auch: bullfight)

corrida {f}

bullfighting {Subst.} (auch: bullfight)

bullfight {Substantiv}

bullfight {Subst.} (auch: bullfighting)

corrida {f}

bullfight {Subst.} (auch: bullfighting)

Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Englisch) für "bullfighting":

Synonyme (Englisch) für "bullfight":

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "bullfighting" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Sometimes we also kill them where there is no economic reason - for sport, such as hunting, or for entertainment, such as in bullfighting.

Zabijamy je też czasem bez potrzeby gospodarczej, dla sportu, jakim jest łowiectwo, dla rozrywki, np. podczas corridy.

I await the day when the United States of America or Australia wake up to the fact that there is bullfighting in Spain and elk hunting in Finland.

Czekam na dzień, kiedy Stany Zjednoczone lub Australia uświadomią sobie fakt praktykowania walk byków w Hiszpani oraz polowań na łosie w Finlandii.

In particular, the EPLP does not support subsidising the production of tobacco; bullfighting; new funds for dairy, sheep and goats and funds for publicising the CAP.

W szczególności nie popierają oni dotowania produkcji tytoniu, walk byków, nowych środków dla mleczarstwa, hodowli owiec i kóz ani funduszy na promowanie WPR.

The Danish Liberal Party also voted against a statement that prevents the payment of a special male bovine premium for bulls used for bullfighting.

Duńska Partia Liberalna głosowała również przeciwko oświadczeniu uniemożliwiającemu wypłatę specjalnych premii wołowych w przypadku byków wykorzystywanych do walk byków.

It is also a scandal that the EU budget should be used to support bullfighting, which is a tradition I do not consider to be compatible with modern values and animal rights.

Skandalem jest również to, że z budżetu UE ma być finansowana promocja walk byków, które według mnie są tradycją sprzeczną z nowoczesnymi wartościami i prawami zwierząt.

Bullfighting and cockfighting are unsavoury spectacles but the EU recognises that they should be allowed to continue within the EU in regions where an unbroken tradition exists.

Walki byków i kogutów też są nieprzyjemnym widowiskiem, ale UE uznaje, że trzeba pozwolić na ich kontynuację w regionach UE, w których mają nieprzerwaną tradycję.
 

Forum-Ergebnisse

"bullfighting" Übersetzung - Forum-Ergebnisse

 

Neue Englisch-Polnisch Übersetzung vorschlagen

Fehlt Dir die passende Übersetzung im Englisch-Polnisch Wörterbuch? Weißt Du vielleicht eine andere regionale Übersetzung auf Englisch oder Polnisch? Gib jetzt einen neuen Übersetzungsvorschlag ein.

EnglischEnglisch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: polity, polity, to hack away, to hack away, to hack away

Ähnliche Wörter

bull-fight · bull's · bulldog · bulldozer · bullet · bulletin · bulletins · bulletproof · bullets · bullfight · bullfighting · bullfights · bullfinch · bullfrog · bullhead · bullheaded · bullheadedness · bullhorn · bullied · bullies · bullion

Schaue im Polnisch-Deutsch Wörterbuch von bab.la vorbei.