Zusammenfassung

Po {Substantiv}
Po · tyłek · pupa

PO {Substantiv}
Bürgerplattform · Wehrkunde

Po {Substantiv}
Po

po {Präposition}
nach · auf · zu · zur · zum · durch

po {Konjunktion}
nachdem

po {Adverb}
je · hinterher

po …
über ... hinaus

Alle Details

Synonyme

Po: Hintern · Popo · Arsch

mehr (14)

So schreibt man einen Brief auf Polnisch

Deutsch-Polnisch Übersetzung für "Po"

 

"Po" Polnisch Übersetzung

Ergebnisse: 1-48 von 91

Po {Substantiv}

Po (Polonium) {n} [Chem.] [Abk.]

Po (polon) {m} [Chem.] [Abk.]

Inspectie Leefomgeving en Transport Human Environment and Transport Inspectorate P.O.

Inspectie Leefomgeving en Transport Human Environment and Transport Inspectorate P.O.

Postal: PO Box 430, Cardiff University, CF24 ODE Visitors: Guest Building, Colum Drive

Postal: PO Box 430, Cardiff University, CF24 ODE Visitors: Guest Building, Colum Drive

Die AXIS P13xx-E ist ein beigelegtes Produkt und wir als „PoE IEEE 802.3af

AXIS P13xx-E jest urządzeniem zamkniętym, określonym jako „PoE IEEE 802.3af

Wyeth Pharmaceuticals New Lane Havant Hampshire PO9 2NG Vereinigtes Königreich

Wyeth Pharmaceuticals New Lane Havant, Hampshire, PO9 2NG Wielka Brytania

Ministry of Public Health   PO box 684 LI - 9490 Vaduz E-mail: info[at]liechtenstein.li

Ministry of Public Health   PO box 684 LI - 9490 Vaduz E-mail: info[at]liechtenstein.li

Po {m} [umg.] (auch: Hintern, Gesäß, Hinterteil)

tyłek {m} [umg.]

Po {m} [umg.]

pupa {f} [umg.]

PO {Substantiv}

Bürgerplattform (polnische Partei) {f} [Pol.]

PO (Platforma Obywatelska) {f} [Pol.] (auch: Platforma Obywatelska)

Wehrkunde {f} [Ausb.]

PO (Przysposobienie Obronne) {n} [Ausb.] (auch: Przysposobienie Obronne)

Po {Substantiv}

Po (Polonium) {n} [Chem.] [Abk.]

Po (polon) {m} [Chem.] [Abk.]

Inspectie Leefomgeving en Transport Human Environment and Transport Inspectorate P.O.

Inspectie Leefomgeving en Transport Human Environment and Transport Inspectorate P.O.

Postal: PO Box 430, Cardiff University, CF24 ODE Visitors: Guest Building, Colum Drive

Postal: PO Box 430, Cardiff University, CF24 ODE Visitors: Guest Building, Colum Drive

Die AXIS P13xx-E ist ein beigelegtes Produkt und wir als „PoE IEEE 802.3af

AXIS P13xx-E jest urządzeniem zamkniętym, określonym jako „PoE IEEE 802.3af

Wyeth Pharmaceuticals New Lane Havant Hampshire PO9 2NG Vereinigtes Königreich

Wyeth Pharmaceuticals New Lane Havant, Hampshire, PO9 2NG Wielka Brytania

Ministry of Public Health   PO box 684 LI - 9490 Vaduz E-mail: info[at]liechtenstein.li

Ministry of Public Health   PO box 684 LI - 9490 Vaduz E-mail: info[at]liechtenstein.li

po {Präposition}

nach {Prp.}

po {Prp.} (auch: w, do, na, według)

Der volle Impfschutz ist normalerweise 2 bis 3 Wochen nach der Impfung erreicht.

Pełną skuteczność szczepionka osiąga na ogół po 2- 3 tygodniach po szczepieniu.

Tabelle 14 Psoriasis-Studie II (CHAMPION) Wirksamkeitsergebnisse nach 16 Wochen

Tabela 14 Badanie II w łuszczycy (CHAMPION) Wyniki skuteczności po 16 tygodniach

Die Hartkapseln sind nach der Entnahme aus der Blisterpackung sofort einzunehmen.

Przyjmować kapsułki o przedłużonym uwalnianiu natychmiast po wyjęciu z blistra.

Nach dem Gebrauch verbleibt eine potentiell gefährliche Menge Fentanyl im System.

Po użyciu system IONSYS nadal zawiera potencjalnie niebezpieczną dawkę fentanylu.

Diese ersten drei Monate sind die kritischste Phase nach einer Transplantation.

Wyliczony okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji daklizumabu u pacjentów po

auf {Prp.}

po {Prp.} (auch: na)

Lacosamid hatte keinen Einfluss auf die Einzeldosis- Pharmakokinetik von Omeprazol.

Lakozamid nie wpływał na farmakokinetykę omeprazolu po podaniu pojedynczej dawki.

oder auf Empfehlung der Europäischen Zentralbank nach Anhörung der Kommission.

na zalecenie Europejskiego Banku Centralnego i po konsultacji z Komisją Europejską.

Treten Symptome eines Hirnödems erneut auf, nachdem die Therapie wieder aufgenommen

W razie nawrotu objawów obrzęku mózgu po wznowieniu leczenia należy bezpowrotnie

Sie sehen das Gesicht auf der linken Seite – das ist mein Sohn mit Augenbrauen.

Zdjęcie, które oglądacie po waszej lewej ręce -- to mój syn z widocznymi powiekami.

Dies ist die URL der Website, die geöffnet wird, wenn Sie auf den Link klicken.

Określa on witrynę sieci Web, która zostanie wyświetlona po kliknięciu łącza.

zu {Prp.}

po {Prp.} (auch: za, do, na)

Aluminium/Aluminium-Blisterpackungen zu 7, 10, 28, 30, 100 oder 112 Tabletten.

Blistry aluminium/ aluminium zawierające po 7, 10, 28, 30, 100 lub 112 tabletek.

Tadalafil Lilly kann noch bis zu 36 Stunden nach der Einnahme der Tablette wirken.

Lek Tadalafil Lilly może jeszcze być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki.

Und rechts erfahren wir, dass es eine neue Methode gibt, den Busen zu stützen.

A po prawej możemy się dowiedzieć, że istnieje nowy sposób podtrzymania biustu.

Die Infusion ist innerhalb von 3 Stunden nach Auflösung und Verdünnung zu beginnen.

Infuzja powinna rozpocząć się w ciągu 3 godzin po rozpuszczeniu i rozcieńczeniu.

Preotact ist in Packungsgrößen zu 2 oder 6 Doppelkammer-Patronen erhältlich.

Produkt Preotact jest dostępny w opakowaniach po 2 i po 6 wkładów dwukomorowych.

zur (zu der) {Kontr.}

po {Prp.} (auch: w, do, na)

Erhältlich in Form: einer 10-Dosen-Durchstechflasche (0,5 ml/Dosis) zur Injektion.

Jest dostarczany: w fiolce zawierającej 10 dawek (po 0, 5 ml) do wstrzyknięcia.

Anwendung Valtropin ist zur subkutanen Anwendung nach Rekonstitution gedacht.

Podawanie Lek Valtropin jest przeznaczony do podania podskórnego po odtworzeniu.

Kriterien zur hämatologischen Remission (jede Remission nach 4 Wochen bestätigt):

Kryteria odpowiedzi hematologicznej (wszystkie potwierdzone po 4 tygodniach):

Lyophilisat zur Injektionszubereitung (60.000 I.E./ml) 1 ml Lös.-Mittel s.c.

Termin ważności Termin trwałości po umieszczeniu we wstrzykiwaczu Reco- Pen:

Zwei Durchstechflaschen mit je 2,5 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung.

Dwie fiolki zawierające każda po 2, 5 g proszku do sporządzania roztworu do infuzji.

zum (zu dem) {Kontr.}

po {Prp.} (auch: w, do, na)

Cholera wurde in Haiti letzten Oktober zum ersten Mal seit 50 Jahren gemeldet.

Po raz pierwszy od ponad 50 lat, odnotowano cholerę na Haiti zeszłego października.

Beim Löschen Ihrer Cookies werden zum Beispiel auch Ihre Einstellungen gelöscht.

Na przykład ustawienia wyszukiwania zostaną wyczyszczone po usunięciu plików cookie.

Die meisten Patienten können zum Tag 22 ihre gewohnten Tätigkeiten wieder aufnehmen.

Po 22 dniu większość pacjentów może powrócić do swojego normalnego trybu życia.

Fälle von fulminanter Hepatitis, möglicherweise bis hin zum lebensbedrohlichen

Opisywano wystąpienie zapalenia wątroby o piorunującym przebiegu po podaniu

Aber die Population hat sich drastisch verändert, seit ich zum ersten Mal da war.

Populacja zmieniła się dramatycznie od czasu, gdy byłam tu po raz pierwszy.

durch {Prp.}

po {Prp.} (auch: przez)

Nach fünf Tagen durch die Drake Passage erreichten wir schließlich die Antarktis.

Pięć dni po przekroczeniu Cieśniny Drake’a nareszcie dotarliśmy na Antarktydę.

Meine Spezialität ist es, schwere Sachen durch kalte Gegenden zu schleppen.

Specjalizuję się w przeciąganiu ciężkich przedmiotów po różnych zimnych miejscach.

Sie können Chrome auch durch Berühren eines Weblinks, etwa in einer E-Mail, aufrufen.

Chrome może też zostać otwarty po kliknięciu linku internetowego, np. w e-mailu.

Sortieren der ElementeDokumentliste › Navigieren durch die Dokumentliste.

Sortowanie elementówLista dokumentów › Poruszanie się po liście dokumentów.

Als ich durch die Welt reiste, musste ich den Wald verlassen -- den ich liebe.

Kiedy podróżowałam po świecie, musiałam opuścić las, miejsce które kocham.

po {Konjunktion}

nachdem (zeitlich) {Konj.}

po {Konj.} (auch: po tym jak)

Nachdem Sie Firazyr erhalten haben, sollten Sie 12 Stunden lang nicht stillen.

Pacjentka nie powinna karmić piersią przez 12 godzin po przyjęciu leku Firazyr.

Treten Symptome eines Hirnödems erneut auf, nachdem die Therapie wieder aufgenommen

W razie nawrotu objawów obrzęku mózgu po wznowieniu leczenia należy bezpowrotnie

Starten Sie den Computer neu, nachdem der Family Safety-Filter deinstalliert wurde.

Po odinstalowaniu filtra Bezpieczeństwo rodzinne ponownie uruchom komputer.

wenn bei Ihnen eine schwere Reaktion aufgetreten ist, nachdem Sie dieses Arzneimittel

jeśli u pacjenta wystąpiła poważna reakcja po zastosowaniu tego leku w przeszłości;

Nachdem die radioaktiv markierte Substanz injiziert wurde, bindet sie an Krebsgewebe.

Po podaniu dożylnym wyznakowany radioizotopem preparat łączy się z tkanką nowotworową.

po {Adverb}

je (in einer bestimmten Anzahl) {Adv.}

po {Adv.}

Zwei Durchstechflaschen mit je 2,5 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung.

Dwie fiolki zawierające każda po 2, 5 g proszku do sporządzania roztworu do infuzji.

x 30 Hartkapseln (3 Flaschen zu je 30 Hartkapseln) Etikett für Packung mit Flaschen:

x 30 kapsułek twardych (3 butelki po 30 kapsułek twardych) Nalepka na butelkę:

PVC/PVDC-Aluminiumfolie-Blisterpackungen mit je 6 Filmtabletten Packungsgröße:

Blistry z folii PCV/ PVDC - alumium, zawierające po 6 tabletek powlekanych.

XML-Sitemaps (je eine pro Website), die an einem Standort gespeichert sind.

mapy witryn (po jednej na każdą witrynę) przechowywane w tej samej lokalizacji.

Kaletra Lösung zum Einnehmen ist in braunen Flaschen zur Mehrfachentnahme zu je 60 ml

Jedno opakowanie tekturowe zawiera 6 blistrów po 6 kapsułek (36 kapsułek).

hinterher {Adv.}

po {Adv.} (auch: potem, za, poniewczasie)

Alle Personen, die mit PRILACTONE umgehen, sollten sich hinterher die Hände waschen.

Każda osoba używająca preparatu PRILACTONE powinna umyć ręce po zakończeniu manipulacji tym preparatem.

Hinterher ist man natürlich klüger.

Oczywiście, człowiek jest mądry po szkodzie.

Hinterher hat mir jeder gesagt, dass das wieder einmal das Dümmste war, das ich je hätte machen können, denn wer ist schon gut genug für deinen Verwandten?

Po prostu uważam – w miarę mojej skromnej znajomości sytuacji, że ona ma tu niewielkie szanse na życie, jakiego pewnie pan by dla niej chciał".

Und sie kamen zurück in ihre amerikanische Klinik und erzählten, dass sie gelernt haben, dass es genauso wichtig ist, sich die Hände vor dem Eingriff zu waschen wie hinterher.

Po powrocie do Ameryki przekazali swoje doświadczenie kolegom z kliniki mówiąc, że mycie rąk jest tak samo istotne przed jak i po operacji.

Wir saßen da und ich glaube, sie haben die Reihenfolge vertauscht, weil wir einen der Jungs hinterher fragten: “War das OK für dich?” und er sagte: “Ja, wieso, was war falsch?”

Siedzieliśmy tam i wydaje mi się, że chłopcy po prostu zapomnieli sekwencji bo potem zapytaliśmy jednego z nich "Wszystko ok?". ~~~ Odpowiedział: "Jasne, a co? ~~~ Coś było nie tak?"

po …

po … (auch: powyżej …)
Fehlt Dir eine bestimmte Übersetzung? Sag uns Bescheid oder schlage uns Deine eigene Übersetzung vor.
 

Synonyme

Synonyme (Deutsch) für "Po":

 

Beispielsätze

Beispielsätze für "Po" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

In der Studie CT85 wurde nur eine einzige orale Dosis von 8 mg LNX p.o. verwendet.

W badaniu CT85 stosowano tylko pojedynczą dawkę doustną 8 mg LNX doustnie.

Merck Sharp & Dohme BV (Merck Manufacturing Division) Waarderweg 39 P.O.

Merck Sharp & Dohme BV (Merck Manufacturing Division) Waarderweg 39 P. O.

Bialfar - Produtos Farmacêuticos, S.A., Av. da Siderurgia Nacional, P.O.

Bialfar - Produtos Farmacêuticos, S. A., Av. da Siderurgia Nacional, P. O.

Der Hersteller ist Shire Human Genetic Therapies AB, Åldermansgatan 2, P.O.

Wytwórcą jest Shire Human Genetic Therapies AB, Åldermansgatan 2, P. O.

Organon, Kloosterstraat 6, Postbus 20, 5340 BH Oss, Niederlande Organon (Ireland) Ltd., P.O.

Organon, Kloosterstraat 6, Postbus 20, 5340 BH Oss, Holandia Organon (Ireland) Ltd., P. O.

Quinta da Fonte - Edifício Vasco da Gama, 19 - Porto Salvo P.O.

Quinta da Fonte - Edifício Vasco da Gama, 19 - Porto Salvo P. O.

PoE-Switch passend für die Kamera und kann verwendet werden, um vier AXIS P3384-VEs anzuschließen.

byłby odpowiedni dla kamery i do podłączenia czterech urządzeń AXIS P3384-VE.

Die Energieversorgung der Kameras erfolgt per Power over Ethernet (PoE gemäß IEEE 802.3af)

Funkcja zasilania przez sieć Ethernet (zgodna z IEEE 802.3af)

Ratiopharm Oy, Vitikka 1 F, P.O Box 67, 02630 Espoo, Finnland

Ratiopharm Oy, Vitikka 1 F, P. O Box 67, 02630 Espoo, Finland

Merck Sharp and Dohme BV Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, P.O.

Merck Sharp and Dohme BV Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, P. O.

Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem P.O.

Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39 2031 BN Haarlem P. O.

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd (CY) 8 Ayiou Nicolaou Street P.O.

Lifepharma (Z. A. M.) Ltd (CY) 8 Ayiou Nicolaou Street P. O.

MERCK Manufacturing Division Haarlem Waaderweg 39, P.O.

MERCK Manufacturing Division Haarlem Waarderweg 39, P. O.

Sumneytown Pike PO Box 4 West Point Pennsylvania 19486 USA

Sumneytown Pike West Point Pennsylvania 19486 U. S. A.

Bialfar - Produtos À Av. da Siderurgia Nacional P.O.

Bialfar - Produtos À Av. da Siderurgia Nacional P. O.

Der High-PoE-Midspan entsprechen zudem dem Standard IEEE 802.3af,

Zasilacze midspan są również zgodne z IEEE 802.3af,

Demetriades & Papaellinas Ltd 21 Kassou street P.O.

Demetriades & Papaellinas Ltd 21 Kassou street P. O.

Eli Lilly Sweden AB Gustav III:s boulevard 42, P.O.

Eli Lilly Sweden AB Szwecja Gustav III: s boulevard 42, P. O.

Quinte da Fonte Edificio Vasco da Gama, 19 P.O.

Quinte da Fonte Edificio Vasco da Gama, 19 P. O.

Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, P.O.

Merck Sharp & Dohme B. V., Waarderweg 39, P. O.
 

Forum-Ergebnisse

"Po" Übersetzung - Forum-Ergebnisse

 

Neue Deutsch-Polnisch Übersetzung vorschlagen

Hast Du das Gefühl, dass uns eine Übersetzung im Deutsch-Polnisch Wörterbuch fehlt? Kennst Du spezielle regionale deutsche Redewendungen? Schlage Deine eigene Übersetzung für das Deutsch-Polnisch Wörterbuch vor. In den untenstehenden Textfeldern kannst Du deutsche und polnische Übersetzungen eintragen.

DeutschDeutsch

Neueste Wortvorschläge von Nutzern: verhohnepipeln, gutes Leben führen, Bimmelbahn, Verjüngung, Ruhrpott

Ähnliche Wörter

Weitere Übersetzungen im bab.la Schwedisch-Deutsch Wörterbuch.